SL/Prabhupada 1000 - Maya vedno išče možnosti, vrzeli, da bi vas lahko ponovno ujela730406 - Lecture SB 02.01.01-2 - New York

Prabhupāda: To je torej velika znanost. Ljudje je ne poznajo. Naše gibanje za zavest Kṛṣṇe je zelo znanstveno, verodostojno. Naša naloga je torej razsvetliti ljudi kolikor je to le mogoče, obenem pa moramo tudi sami ostati razsvetljeni. Ne smemo biti prekriti s temo māye. Morali bi biti... Moramo biti zmožni ohranjati ravnotežje, da nas ne bi prekrila māyā. Mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te (BG 7.14). Če se zelo striktno držite načel zavesti Kṛṣṇe, se vas māyā ne bo mogla dotakniti. To je edina rešitev. Sicer pa māyā vedno išče možnosti, vrzeli, da bi vas lahko ponovno ujela. Če pa ostanete stanovitni v zavesti Kṛṣṇe, māyā ne bo mogla storiti ničesar. Mām eva ye prapadyante. Daivī hy eṣa guṇa-mayī mama māyā duratyayā (BG 7.14). Zelo težko je ubežati māyinim krempljem. Zelo težko. Toda Kṛṣṇa pravi: mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te: (BG 7.14) če se dosledno, vedno držimo Kṛṣṇovih lotosovih stopal... Zato je naš program, da štiriindvajset ur mislimo na Kṛṣṇo. Satatam. Satataṁ cintayo kṛṣṇa. Kīrtanīyaḥ sadā hariḥ (CC Adi 17.31). To so priporočila. Torej, če preprosto mislite na Kṛṣṇo... Če ne morete storiti ničesar, preprosto mislite Nanj. To je najvišja popolnost v meditaciji. Zato vedno izgovarjajte Hare Kṛṣṇa mantro in bodite v stiku s Kṛṣṇo na čim več načinov, pa boste varni. Māyā se vas ne bo mogla dotakniti. In če lahko svoje dni tako ali drugače preživimo na tak način, da se ob času smrti spomnimo Kṛṣṇe, je celotno življenje uspešno.

Najlepša hvala.

Bhakte: Hvala, vsa slava Prabhupādi!