SR/660520 Lekcije - Srila Prabhupada govori nektarske kapi Njujork

From Vanipedia

SR/Serbian - Nektarske kapi Srila Prabhupada
"Vedska literatura je stvorena da bi vodila (davala smernice) uslovljenim dušama. Svako živo biće koje živi u ovom materijalnom svetu je uslovljeno zakonima materijalne prirode. A to je šansa, ova kreacija, a posebno ovo ljudsko telo je šansa da se oslobodimo ove materijalne zapetljannosti. A šansa nastaje radeći za zadovoljstvo Viṣṇua."
660520 - Lekcije BG 03.08-13 - Njujork