SR/661009 Lekcije - Srila Prabhupada govori nektarske kapi Njujork

From Vanipedia

SR/Serbian - Nektarske kapi Srila Prabhupada
"Dakle, trenutno, četiri vrste ljudi koji ne prilaze Bogu... To znači bezbožnici, budale, najniži od ljudi čije znanje je odnela iluzorna energija i ateisti. Pored ovih vrsta ljudi, postoje i četiri vrste ljudi koji prilaze Bogu, baš kao ārta, uznemireni, ljubopitljivi, arthārthī... Arthārthī znači siromašni i jñānī znači filozof. E sad, od te četiri vrste, Gospod Kṛṣṇa kaže, teṣāṁ jñānī nitya-yukta eka-bhaktir viśiṣyate: 'Od ove četiri vrste ljudi, onaj ko na filozofki način pokušava da shvati prirodu Boga sa ljubavlju (predanošću), svesnošću Kṛṣṇe, je viśiṣyate'. Viśiṣyate znači posebno kvalifikovan."
661009 - Lekcije BG 07.15-18 - Njujork