SR/Prabhupada 0157 - Ako vam srce nije pročišćeno, ne možete razumeti šta je Hari

From Vanipedia


Ako vam srce nije pročišćeno, ne možete razumeti šta je Hari
- Prabhupāda 0157


Lecture on SB 6.2.11 -- Vrndavana, September 13, 1975

Ako ne prihvatite nalog iz śāstri, posebno kada vas Kṛṣṇa, Vrhovni Gospod, poučava Bhagavad-gīti... To je suština svih śāstri. Uzmite to. Onda ćete biti srećni. Drugačije ne. Dakle, ovde je rečeno da aghavān, grešan čovek, ne može biti pročišćen, jednostavno nekim ritualnim ceremonijama, ispaštanjem ili držanjem nekog zaveta, vrataḥ. Kako je onda to moguće? Zato što svi... Yathā harer nāma. Stoga je preporučeno, harer nāma harer nāma harer nāmaiva kevalam, kalau nāsty eva nāsty eva nāsty eva (CC Adi 17.21). Ista stvar. Nikada nećete naići na kontradiktorne naloge iz śāstri. U Agni Purāṇi je rečeno i u Śrīmad-Bhāgavatamu takođe ista stvar. Agni Purāṇa kaže, harer nāma harer nāma harer nāmaiva kevalam, a na ovom mestu u Śrīmad Bhāgavatamu je rečeno, yathā harer nāma-padair udāhṛtaiḥ tad uttamaśloka-guṇopalambhakam. Harer nāma znači pevanje svetog imena. To je jednostavno. Ali, kada pevate harer nāma onda postepeno dolazi razumevanje, šta je Hari, koja je Njegova forma, koji je Njegov kvalitet, koje su Njegove aktivnosti. Onda možete razumeti. Jer, bez harer nāma vaše srce je prljavo - ceto-darpaṇa-mārjanam (CC Antya 20.12) - ako vaše srce nije pročišćeno, ne možete razumeti šta je Hari, koje je Njegovo ime, kakva je Njegova forma, koji je Njegov kvalitet, koje su Njegove aktivnosti. Ne možete razumeti.

Ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi na bhaved grāhyam indriyaiḥ (CC Madhya 17.136). Ako koristite vaša tupa besmislena čula, ne možete razumeti Kṛṣṇu. Dakle, ljudi ne razumeju Kṛṣṇu, niti shvataju vrednost hari-nāma. Zbog toga što su im čula tupa, zagađena kvalitetima māye, oni ne mogu razumeti. Ali, ovo je jedini način - ceto-darpaṇa-mārjanaṁ bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpaṇam (CC Antya 20.12). Zato što se morate pročistiti, ovo je jedini metod. Pevajte Hare Kṛṣṇa. Tada ćete se postepeno pročistiti. Puṇya-śravaṇa-kīrtanaḥ. Puṇya-śravaṇa-kīrtanaḥ. Śṛṇvatāṁ sva-kathāḥ kṛṣṇaḥ puṇya-śravaṇa-kīrtanaḥ (SB 1.2.17). Ako slušate, ako pevate o Kṛṣṇi, Uttamaśloka, kao što je rečeno, tad uttamaśloka-guṇopalambhakam, toliko mnogo povoljnosti je tu. Dakle, Hare Kṛṣṇa pokret je toliko važan da bi svi trebalo da ga svate vrlo ozbiljno. Kīrtanīyaḥ sadā hariḥ.

tṛṇād api sunīcena
taror api sahiṣṇunā
amāninā mānadena
kīrtanīyaḥ sadā hariḥ
(CC Adi 17.31)

Ovo je instrukcija Caitanye Mahāprabhua. Teško... To je padaṁ padaṁ yad vipadam (SB 10.14.58). U ovom materijalnom svetu je samo vipada. Ne postoji sampada. Budalasto mislimo da "Sada mi je vrlo dobro." Šta je dobro? Sledećeg trenutka morate umreti. Šta je dobro? Ali, ovi budalasti ljudi kažu, "Da, dobro mi je." Pitajte bilo koga, "Kako ste?" "Da, vrlo dobro." Šta je tu dobro? Sutra ćete umreti. Ipak je dobro. To je sve. To se tako dešava. Dakle, to je padaṁ padaṁ yad vi... Oni prave naučna istraživanja kako postati srećan, ali ti nitkovi, oni ne umeju zaustaviti smrt. Dakle, šta je to dobro? Ali, oni nemaju mozga da bi razumeli. Međutim, Kṛṣṇa kaže, "Ovo su problemi, moj dragi gospodine. Vi naučnici, pokušavate toliko mnogo stvari." Janma-mṛtyu-jarā-vyādhi-duḥkha-doṣānudarśanam (BG 13.9). Pre svega otkrijte koji je vaš problem. Janma-mṛtyu-jarā-vyādhi. Morate se roditi, morate umreti, morate patiti od bolesti, morate ostariti. Zaustavite to pre svega; onda pričajte o naučnom napretku. U suprotnom ste besmisleni. Hvala vam puno.