SR/Prabhupada 0378 - Smisao Bhuliya Tomare

From Vanipedia


Smisao Bhuliya Tomare
- Prabhupāda 0378


Purport to Bhuliya Tomare

Ovo je pesma Bhaktivinoda Ṭhākura kao proces predaje. Toliko smo mnogo čuli o procesu predaje (predavanja). Ovo je jedna od pesama (koja opisuje) kako možete da se predate. Dakle, Bhaktivinoda Ṭhākura kaže - bhuliyā tomāre, saṁsāre āsiyā, "Dragi moj Gospode, došao sam u ovaj materijalni svet tako što sam zaboravio Gospoda. I otkada sam došao ovde, patim od toliko mnogo problema, dugo, dugo kroz različite oblike života. Zato sam došao da Ti se predam i da Tebi predam priču o mojim patnjama. Prvo je bilo to da sam morao da živim u materici svoje majke." Jananī jaṭhare, chilāma jakhona. "Kada sm bio tamo, stišnjen, spakovan u torbi bez vazduha, (sapetih) ruku i nogu, boravio sam u materici moje majke. Tada sam Te video na trenutak. Nakon toga, nisam više mogao da Te vidim. Tada sam mogao da te vidim samo na trenutak. Tada sam pomislio - takhona bhāvinu, janama pāiyā - "Mislio sam da ću kad izađem iz materice stoprocentno da se angažujem u služenju Gospoda, slavljenju Gospoda. Dosta je ovog ponavljanja rođenja i smrti, to je tako problematično. Sad ću se uposliti, ovo rođenje ću iskoristiti da se jednostavno uposlim predanom sližbom, da izađem iz ove māyā-e. Ali, nažalost, tačno nakon (trenutka) mog rođenja - janama hoilo, paḍi' māyā-jāle, nā hoilo jñāna-lava - "Samo što sam izašao iz materice, istog trenutka me je zarobila māyā, iluzorna energija i ja sam zaboravio da sam bio u tako nesigurnom položaju, plakao sam i molio se Gospodu da se ovaj put uposlim predanom službom. Ali, svi ti osećaji su nestali nakon mog rođenja." Onda je sledeća faza - ādarera chele, sva-janera kole. "Onda sam postao veoma voljeno (omiljeno) dete i svi su me uzimali u krilo, a ja sam pomislio - "Život je veoma lep, svi me vole". Onda sam pomislio - "Ovaj materijalni život je veoma lep". Ādarera chele, sva-janera kole, hāsiyā kāṭānu kāla. "Zato što nema problema (poteškoća). Čim mi je malo teško, svi dođu da mi olakšaju. Zato sam mislio da će se moj život odvijati na taj način. I tako sam traćio svoje vreme jednostavno smešeći se, a taj osmeh je bio privlačan mojim rođacima i (stalno) su me tetošili. Pomislio sam - "To je pravi život". Janaki... janaka jananī-snehete bhuliyā, saṁsāra lāgilo. "U to vreme (sam imao) veliku naklonost (ljubav) mojih roditelja. Zato sam mislio (da je) materijalni život veoma lep." Krame dina dina, bālaka hoiyā, khelinu bālaka-saha. "Onda sam postepeno odrastao i počeo da se igram sa svojim drugovima iz detinjstva i to je bio veoma lep život. Nakon određenog broja dana, kada sam postao inteligentniji, poslat sam u školu. Počeo sam veoma ozbiljno da učim. Onda, nakon toga" - vidyāra gaurave, bhrami' deśe deśe, dhana uparjana kori. "Postao sam pun sebe..." Bhaktivinoda Ṭhākura je bio sudija. Zato je bio premeštan iz jednog mesta u drugo. On je naveo da je njegov život (bio) vidyāra gaurave, "Pošto sam bio malo učen, bio sam postavljan (na određene pozicije) i pristojno sam zarađivao. Mislio sam - "To je baš lepo." Vidyāra gaurave, bhrami' deśe deśe, dhana uparjana kori. Sva-jana pālana, kori eka-mane, "Jedina obaveza (mi) je bila kako da održavam, kako da uvećavam brojnost porodice, kako da ih činim srećnim. To je postao moj jedini cilj i svrha života." Bārdhakye ekhona, bhakativinoda. Sada, Bhaktivinoda Ṭhākura, u svom poznom dobu, kāṇdiyā kātara ati - "Sada vidim da moram da napustim taj aranžman, moram da odem i da prihvatim drugo telo. Ne znam kakvo ću telo dobiti. Prema tome, plačem, veoma sam ožalošćen." Bārdhakye ekhona, bhakativinoda, kāṇdiyā kātara ati - "Veoma sam ožalošćen." Nā bhajiyā tore, dina bṛthā gelo, ekhona ki. Dakle, bez da Te obožavam, bez da Te služim, jednostavno sam traćio vreme na ovaj način. Ne znam šta da radim. Prema tome, predajem se."