SR/Prabhupada 0420 - Nemoj da misliš da si sluškinja ovog sveta

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0419
Sledeća stranica - Video 0421 Go-next.png

Nemoj da misliš da si sluškinja ovog sveta
- Prabhupāda 0420


Lecture & Initiation -- Seattle, October 20, 1968

Prabhupāda: (Izgovara mantre za žrtvenu vatru, bhakte odgovaraju) Hvala. Sada mi dajte brojanice. Brojanice. Neka neko... (Prabhupāda mnatra na brojanicama, bhakte mantarju na japi) Kako se ti zoveš?

Bil: Bil.

Prabhupāda: Tvoje duhovno ime je Vilāsa-vigraha. Vilāsa-vigraha. V-i-l-a-s v-i-g-r-a-h-a. Vilāsa-vigraha. Počinješ odavde, od velikog zrna: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Ovim prstom ne smeš da dodiruješ. Tako i sldeće. Tako dolaziš do ove strane, pa opet počneš odavde do ove strane. Tvoja braća po Bogu (godbraderi) će te naučiti. A postoji deset vrsta uvreda koje treba da izbegavaš. To ću objasniti. Imaš li papir sa tih deset vrsta uvreda?

Bhakta: Da.

Prabhupāda: Pokloni se (Odaj poštovanje). (reč po reč Vilāsa-vigraha ponavlja)

nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale
śrīmate bhaktivedānta svāmin iti nāmine

Mantraj Hare Kṛṣṇa i budi srećan. Hvala ti. Hare Kṛṣṇa. (Bhakte mantraju japu). Tvoje ime?

Rob: Rob.

Prabhupāda: Rob. Tvoje duhovno ime je Revatīnandana. R-e-v-a-t-i, Revatī, nandana, n-a-n-d-a-n. Revatīnandana znači sin Revatī. Revatī je bila jedna od supruga Vasudeve, Kṛṣṇina maćeha. A Balarāma je bio njen sin. Dakle, Revatīnandana znači Balarāma. Revatīnandana dāsa brahmacārī je tvoje ime. Mantranje počinje odavde i tako dalje. Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare, Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare. Zatim sledeće (zrno). Na taj način dolaziš do ove strane, ponvo počinješ odavde. Tvoja braća po bogu će te naučiti. Pokloni se, Pokloni se (Odaj poštovanje). (reč po reč Revatīnandana ponavlja)

nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale
śrīmate bhaktivedānta svāmin iti nāmine

Sada uzmi svoju brojanicu. Počni. Mantrajte. (Bhakte mantraju japu) Od čega je ovo napravljeno? Od metala? Zašto je to ovoliko teško?

Mladić: To je zrno, Swamijī.

Prabhupāda: Oh, to je zrno? Koje je to zrno?

Mladić: Ne znam. Veliko zrno. Prabhupāda: Veoma je teško. Baš kao metak. Kṛṣṇin metak. (smeh) (Bhakte mantraju japu) Tvoje duhovno ime je Śrīmatī dāsī. Śrīmatī. S-r-i-m-a-t-i. Śrīmatī dāsī. Śrīmatī znači Rādhārāṇī.

Śrīmatī: Znači šta?

Prabhupāda: Śrīmatī znači Rādhārāṇī. Dakle, Rādhārāṇī dāsī znači da si ti sluškinja Rādhārāṇī. Nemoj da misliš da si sluškinja ovog sveta. (smejuljenje) Velika je sreća postati sluškinja Rādhārāṇī. Da. Dakle, Śrīmatī dāsī je tvoje ime. Dakle, tvoje mantranje počinje odavde, Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare, Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare. Zatim sledeće. Na taj način dolaziš do ove strane i počinješ ponovo. Najmanje šesnaest krugova. (reč po reč Śrīmatī ponavlja)

nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale
śrīmate bhaktivedānta svāmin iti nāmine

Dobro. Uzmi. Budi srećna.

Śrīmatī: Hare Kṛṣṇa.

Prabhupāda: Gde je taj papir sa deset vrsta uvreda? Gde je taj papir? Postoje tri nivoa mantranja. Šta je to?

Mladić: Ovo je slika koju je ona nacrtala.

Prabhupāda: Oh, ti si ovo nacrtala? Dobro. Veoma lepo. Mnogo ti hvala.

Jāhnavā: Uz tvoj blagoslov, da li bi dao ovo Šeron? Da li bi dao ovo (za) Šeron uz tvoj blagoslov?

Mladić: Śrīmatī dāsī.

Prabhupāda: Oh, ovo je poklon.

Śrīmatī: Hvala.