SR/Prabhupada 0467 - Pošto sam uzeo utočište Krishninih lotosovih stopala, ja sam na sigurnom

From Vanipedia


Pošto sam uzeo utočište Krishninih lotosovih stopala, ja sam na sigurnom
- Prabhupāda 0467


Lecture on SB 7.9.8 -- Mayapur, February 28, 1977

Prabhupāda: Prahlāda Mahārāja, tako uzvišena ličnost, autoritet, on je tako ponizan, on kaže, kiṁ toṣṭum arhati sa me harir ugra-jāteḥ: "Ja sam rođen u užasnoj porodici. Sigurno sam nasledio osobine svoga oca, moja porodica je demonska porodica. Osobe kao što su Brahmā i ostali polubogovi, nisu mogli da zadovolje Gospoda a šta ja mogu da uradim?" Vaiṣṇava misli na taj način. Vaiṣṇava Prahlāda Mahārāja, iako je transcendentalan, nitya-siddha, on se poistovećuje sa svojom porodicom. Baš kao i Haridāsa Ṭhākura. Haridāsa Ṭhākura nije ulazio u hram Jagannāthe. Ista stvar, pre petsto godina nisu nikome osim Hindusa dozvoljavali da uđe u hram Jagannathe. Tako je i dan danas. Ali Haridāsa Ṭhākura nikad nije pokušao da uđe na silu. On je mislio o sebi, "Da, ja sam niska osoba, rođena u degradiranoj porodici. Zašto da uznemiravam pūjārīje i druge koji direktno služe Jagannāthu? Ne, ne." Sanātana Gosvāmī nije išao ni blizu hramskih vrata. On je mislio o sebi, "Dodirujući me, pūjārīji će se zaprljati. Bolje da ne idem." Ali Sam Jagannātha je svakodnevno dolazio da ga vidi. To je položaj bhakte. Bhakta je veoma ponizan, ali da pokaže njegove kvalitete, Gospod se lično brine o njima. Kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati (BG 9.31).

Tako uvek treba da zavisimo od Kṛṣṇine garancije. U bilo kakvim okolnostima, u bilo kojoj opasnoj situaciji, Kṛṣṇa... Avaśya rakṣibe kṛṣṇa viśvāsa pālana (Śaraṇāgati). To je predavanje. Predavanje znači... Jedan od simptoma predavanja je potpuna vera u Kṛṣṇu, "U mom predanom služenju može da bude mnogo opasnosti, ali pošto sam uzeo utočište Kṛṣṇinih lotosovih stopala, ja sam bezbedan." Ova vera u Kṛṣṇu.

samāśritā ye pada-pallava-plavaṁ
mahat-padaṁ puṇya-yaśo murāreḥ
bhavāmbudhir vatsa-padaṁ paraṁ padaṁ
padaṁ padaṁ yad vipadāṁ na teṣām
(SB 10.14.58)

Padaṁ padaṁ yad vipadāṁ na teṣām. Vipadam znači "opasan položaj." Padaṁ padam, svaki korak u ovom materijalnom svetu- na teṣām, nije za bhaktu. Padaṁ padaṁ yad vipadāṁ na teṣām. Ovo je Śrīmad-Bhāgavatam. On je uzvišen čak i sa književne tačke gledišta. Tako Prahlāda Mahārāja... Baš kao Kavirāja Gosvāmī. On je pisao Caitanya-caritāmṛtu i ovako predstavio sebe,

purīṣera kīṭa haite muñi se laghiṣṭha
jagāi mādhāi haite muñi se pāpiṣṭha
mora nāma yei laya tāra puṇya kṣaya
(CC Adi 5.205)

Autor Caitanya-caritāmṛte predstavlja sebe ovako: "Ja sam niži od crva u izmetu." Purīṣera kīṭa haite muñi se laghiṣṭha. A u Caitanya-līli, Jagā i Mādhāi, su bili dva brata koji su najgrešniji. Ali On je i njih izbavio. Kavirāja Gosvāmī kaže, "Ja sam grešniji nego Jagāi i Mādhāi." jagāi madhāi haite muñi se pāpiṣṭha mora nāma yei laya tāra puṇya kṣaya "Ja sam tako nizak da ako neko izgovori moje ime, izgubiće i ono malo pobožnih zaliha koje je stekao." Na ovaj način se on predstavlja. I Sanātana Gosvāmi takođe predstavlja sebe, nīca jāti nīca karma nīca saṅga... Ovo nije pretvaranje. Vaiṣṇava zaista tako misli. To je Vaiṣṇava. Nikada nije ponosan... Upravo suprotno. "Ja imam ovo. Ja imam ono. Ko mi je ravan? Ja sam tako bogat. Ja sam ovo i ono." U tome je razlika.

Tako treba da naučimo ovo: tṛṇād api sunīcena taror api sahiṣṇunā i sledimo stope Prahlāde Mahārāje. Onda će nas sigurno, bez ikakve sumnje, prihvatiti Nṛsiṁha-deva, Kṛṣṇa.

Puno vam hvala.

Bhakte: Jaya Prabhupāda!