SV/Prabhupada 0056 - Tolv auktoriteter nämns i Sastras

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Tolv auktoriteter nämns i Sastras
- Prabhupāda 0056


Lecture on SB 7.6.1 -- Madras, January 2, 1976

śrī-prahrāda uvāca
kaumāra ācaret prājño
dharmān bhāgavatān iha
durlabhaṁ mānuṣaṁ janma
tad apy adhruvam arthadam
(SB 7.6.1)

Detta är Prahlāda Mahārāja. Han är en av auktoriteterna för Kṛṣṇamedvetande. Det finns tolv auktoriteter som nämns i śāstras:

svayambhūr nāradaḥ śambhuḥ
kumāraḥ kapilo manuḥ
prahlādo janako bhīṣmo
balir vaiyāsakir vayam
(SB 6.3.20)

Detta är ett uttalande av Yamarāja om auktoriteterna för dharma. Dharma betyder bhāgavata-dharma. Jag tror att jag förklarade i går kväll, dharma betyder bhāgavata. Dharmaṁ tu sākṣād bhagavat-praṇītaṁ (SB 6.3.19). Precis som vår överdomare dömer lagen, så lagen kan inte skapas av någon vanlig människa eller affärsman, nej. Lagen kan endast skapas av staten, av regeringen. Vem som helst kan inte skapa. Det kommer inte... Om det i högsta domstolen, om någon vädjar: "Sir, jag har min egen lag," Dommaren kommer inte att acceptera. Så på samma sätt, dharma kan du inte skapa. Antingen du är en mycket stor man... Även överdomaren, han kan inte göra en lag. Lagen ges av staten. Likaså dharma betyder bhāgavata-dharma och andra så kallade dharmas, de är inte dharmas. De kommer inte att accepteras. Exakt på samma sätt, lag som skapas hemma accepteras inte. Därför dharmaṁ tu sākṣād Bhagavat-praṇītaṁ (SB 6.3.19).

Och vad är bhagavat-praṇītaṁ dharma? Det framgår av Bhagavad-gītā, vi vet alla. Han kom, Kṛṣṇa kom. Hans uppdrag var dharma-saṁsthāpanārthāya, för fastställande av religiösa principer, eller återupprätta. Dharmasya glānir bhavati Bharata. Yadā yadā hi dharmasya glānir bhavati bhārata (BG 4.7). Så ibland finns glāni, skillnader i fråga om fullgörandet av principerna för dharma. På den tiden, kommer Kṛṣṇa. Paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām (BG 4.8). Yuge Yuge sambhavāmi. Så denna dharma, har inte Kṛṣṇa kommit för att omorganisera så kallade dharmas: Hindu dharma, muslimsk dharma, Christian dharma, Buddhas dharma. Nej. Enligt Śrīmad-Bhāgavatam sägs det, dharmaḥ projjhita-kaitavo (SB 1.1.2). Den dharma som är en typ av fuskmetod, den typen av dharma är projjhita. Prakṛṣṭa-rūpeṇa ujjhita, betyder det kastas ut, eller sparkas ut. Så verkliga dharma är bhāgavata-dharma, verklig dharma. Därför sade Prahlāda Mahārāja, kaumāra ācaret prājño dharmān bhāgavatān iha (SB 7.6.1). Egentligen betyder dharma Gud, vår relation med Gud, och agera i enlighet med detta förhållande, så att vi kan nå det slutliga målet i livet. Det är dharma.