SV/Prabhupada 0069 - Jag kommer inte att dö

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Jag kommer inte att dö
- Prabhupāda 0069


Conversation Pieces -- May 27, 1977, Vrndavana

Kīrtanānanda: Vi kan inte vara glada om du inte mår bra. Prabhupāda Jag är alltid bra.

Kīrtanānanda: Varför kan inte du ge oss din ålderdom?

Prabhupāda: När jag ser att det går på fint, är jag glad. Vad är det med denna kropp? Kroppen är kroppen. Vi är inte kroppen.

Kīrtanānanda: Var det inte Purudāsa som gav hans far sin ungdom?

Prabhupāda: Hm?

Rāmeśvara: Yayāti. Kung Yayāti handlade hans ålderdom.

Kīrtanānanda: Med sin son. Du kan göra det.

Prabhupāda:: (skrattar) Vem gjorde?

Rāmeśvara: King Yayāti.

Prabhupāda: Ah. Yayāti. Nej varför? Ni är min kropp. Så ni lever vidare. Det finns ingen skillnad. Precis som jag arbetar, så min Guru Mahārāja är där, Bhaktisiddhānta Sarasvatī. Fysiskt är han kanske inte, men i varje handling är han där. Jag tror faktiskt jag har skrivit det.

Tamāla Kṛṣṇa: Ja, det är i Bhāgavatam, att "han som lever med honom, han lever för evigt. Den som minns hans ord lever för evigt."

Prabhupāda: Så jag kommer inte att dö. Kīrtir yasya sa jīvati: "Den som har gjort något väsentligt, han lever för evigt." Han dör inte. Även i vårt praktiska liv ... Naturligtvis detta är materiellt, karma-phala. Man måste acceptera en annan kropp enligt sin karma. Men för en hängiven finns det inget sådant. Han accepterar alltid en kropp för att tjäna Kṛṣṇa. Så det finns ingen karma-phala.