SV/Prabhupada 0084 - Bara bli en hängiven till Krishna

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Just Become a Devotee of Kṛṣṇa - Prabhupāda 0084


Lecture on BG 2.22 -- Hyderabad, November 26, 1972

Så vårt förslag är för att få kunskap från Krishna, den perfekta personen, Gudomens Högsta Personlighet. Vi accepterar śāstra, vilket betyder som är ofelbar. Det finns inga misstag. Precis som när jag gick nära ladugården, högar av, högar av kodynga var där. Så jag förklarade för mina anhängare att, om djur, jag menar, mänsklig avföring var samlad här, ingen skulle komma hit. Ingen skulle komma hit. Men kogödsel, det finns så mycket högar av kodynga, ändå, finner vi nöje att gå igenom det. Och i Veda sägs det, "kodynga är ren." Detta kallas śāstra. Om du ifrågasätter, "Hur kan det? Det är ett djurs avföring." Men Veda, de ... Eftersom kunskapen är perfekt, att även genom argument vi kan inte kan bevisa hur djurs avföring blir ren, men det är rent. Därför är Vedisk kunskap perfekt. Och om vi tar kunskap från Veda, sparar vi så mycket tid på att utreda eller forska. Vi är mycket förtjusta i forskning. Allt finns där i Veda. Varför slösar du din tid?

Så det här är Vedisk kunskap. Vedisk kunskap betyder det som talas av den Högste Herren. Det är vedisk kunskap. Apauruṣeya. Den talas inte av gemene man som mig. Så om vi accepterar vedisk kunskap, om vi accepterar, fakta som det anges av Kṛṣṇa,, eller hans representant ... Eftersom hans representant inte talar något som Kṛṣṇa, inte talar. Därför är han representativ. En Kṛṣṇamedveten person är representativ för Krishna eftersom en Kṛṣṇamedveten person inte talar någon nonsens, förutom det Kṛṣṇa talar,. Det är skillnaden. Andra skojare, rackare, de kommer att tala annat än det Kṛṣṇa, säger. Kṛṣṇa says, man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru (BG 18.65) men akademiker kommer att säga, "Nej, det är inte Kṛṣṇa. Det är något annat." Var får de detta ifrån? Kṛṣṇa säger direkt, man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru (BG 18.65). Så varför avvika? Varför säger de något annat: "Det är något inom Kṛṣṇa"? Du kommer att se ... Jag vill inte namnge. Det finns så många skojare, forskare. De tolkar det sådär. Därför trots att Bhagavad-gītā är en bok av kunskap från Indien, så många människor är missledda. Stor ... På grund av dessa skojare, forskare, så kallade forskare. Eftersom de helt enkelt misstolkar.

Därför presenterar vi Bhagavad-gītā som den är. Kṛṣṇa säger, sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66). Vi säger, vi predikar denna kult: "Var Kṛṣṇamedveten. Bara bli en hängiven till Kṛṣṇa. Framför din respekt ... " Du måste visa din respekt till någon. Du är inte den högsta. Du måste smickra någon för att få någon tjänst. Det är en ... Även om du har en bra position, måste du smickra. Även om du är en president, blir en president i landet, du måste smickra dina landsmän: "Var snäll och ge mig era röster. Snälla, jag skall ge er så många faciliteter. " Så du måste smickra. Det är ett faktum. Du kan vara en mycket stor man. Men du måste smickra någon. Du måste acceptera en viss herre. Varför inte acceptera Kṛṣṇa, den Högste Herren? Var finns svårigheten? "Nej, jag skall acceptera tusentals mästare utom Kṛṣṇa." Detta är vår filosofi. "Jag ska ta emot tusentals lärare utom Kṛṣṇa. Detta är min beslutsamhet." Så hur kan du bli lycklig? Lycka kan endast uppnås genom att acceptera Kṛṣṇa.

bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ
sarva-loka-maheśvaram
suhṛdaṁ sarva-bhūtānāṁ
jñātvā māṁ śāntim ṛcchati
(BG 5.29)

Detta är processen av śānti Kṛṣṇa säger att du accepterar att "Jag är njutaren Du är inte njutaren." Du är inte njutaren. Du kan bli president eller så kan du vara sekreterare; du kan bli vad som helst. Men du är inte njutaren. Njutaren är Kṛṣṇa. Man bör veta det. Precis som i ditt ... Jag har fått, fått, ett brev från Andhra Relief Committee. Vad kan denna kommitté göra om Kṛṣṇa inte är nöjd? Helt enkelt genom att göra insamlingar? Nej, det är inte möjligt. Nu regnar det. Nu blir du nöjd. Men detta regn beror på Kṛṣṇa, inte på din kapacitet att göra insamlingar.