SV/Prabhupada 0113 - Det är mycket svårt att kontrollera tungan

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Föregående Sida - Video 0112
Nästa Sida - Video 0114 Go-next.png

Det är mycket svårt att kontrollera tungan
- Prabhupāda 0113


Lecture on SB 5.6.2 -- Vrndavana, November 24, 1976

Så Raghunātha dāsa Gosvāmī följde mycket noga, Caitanya Mahāprabhu följde också mycket noga, och Rūpa-Sanātana Gosvāmī följde mycket strikt. Inte så att bara för att man bor i Vṛndāvana med ett höftskynke och därför har han blivit som Rūpa Gosvāmī...... Rūpa Gosvāmī...var fullt engagerad. Nānā-śāstra-vicāraṇaika-nipuṇau sad-dharma-saṁsthāpakau lokānāṁ hita-kāriṇau. De var i Vṛndāvana, men de tänkte alltid hur man kan göra gott till folket, till denna materiella värld. Precis som Prahlāda Mahārāja. Śoce tato vimukha-cetasa. Sādhu's oro är att tänka på de vilseledda materialistiska personerna. De tänker alltid , gör planer hur man kan höja dem, de lider. Detta är sādhu. Lokānāṁ hita-kāriṇau. Sādhu, inte att "jag har ändrat min klädsel på ett sådant sätt, och folk kommer att ge mig roti av sentmentala skäl och jag ska äta och sova."

Det är inte Sādhu Sādhu ... Bhagavān, Kṛṣṇa, säger vem är Sādhu. Api cet su-durācāro bhajate mām ananya-bhāk sādhur eva sa mantavyaḥ (BG 9.30).. Det är sādhu.. En som helt har ägnat sitt liv för Kṛṣṇa, han är sādhu. Även om han har några dåliga vanor ... Dåliga vanor en sādhu kan inte ha dåliga vanor, eftersom om man är sādhu, om han i början har en del dåliga vanor, kommer det att rättas till. Śaṣvad bhavati dharmātmā. Kṣipraṁ bhavati dharmātmā śaśvac-chāntiṁ nigacchati. Om han verkligen är en sādhu,, kommer hans dåliga vanor rättas till mycket snart, mycket snart, inte att han fortsätter sina dåliga vanor och också är en sādhu. Så kan det inte vara. Det är inte sādhu. Kanske på grund av hans tidigare vanor, kunde han ha begått ett misstag. Det kan ursäktas. Men om han, i namn av sādhu, och blir en befriad person, fortsätter att göra allt nonsens, då är han en bedragare. Han är inte sādhu,. Api cet su-durācāro. Cet, Yadi, om av en slump, är det möjligt. Men om han håller sig till Kṛṣṇamedvetande, sedan kṣipraṁ bhavati dharmātmā śaśvac-chāntiṁ nigacchati. I början kan det vara ett misstag, men vi måste se till att "Huruvida mina misstag är nu rätt?" Man måste vara vaksam. Lita aldrig på sinnet. Det är instruktionen här. Sinnet bör man inte lita på. Min Guru Mahārāja brukade säga att "Efter att vaknat upp från din sömn, du tar dina skor och slår ditt sinne hundra gånger. Det är det första du gör. Och medan du går till sängs, du tar ett kvastskaft och slår ditt sinne hundra gånger. Då kan du styra ditt sinne. Annars är det mycket svårt. " Så det här är ...

Det här med stryk med skor och kvast är också en annan tapasya. För män som oss, som inte har någon kontroll över sinnet. Vi ska träna denna tapasya, slå sinnet med skor och kvastskaft. Då kan det styras. Och swami betyder en som har kontroll över sinnet. Vāco-vegam, krodha-vegam, udara-vegam, upastha-vegam, manasa-vegam krodha-vegam, etān vegān yo viṣaheta dhīraḥ pṛthivīṁ sa śiṣyāt (NOI 1).. Detta är Rūpa Gosvāmī's instruktion. När vi kan kontrollera vāco-vegam... ... Detta är krandana-vegam. (skrattar) De kan inte kontrollera. De kan inte kontrollera. Därför de är barn. Barnet kan ursäktas, men om en person som befinner sig i det andliga livet, kan han inte kontrollera, då är det hopplöst. Då är han hopplös. Detta bör kontrolleras. Vaco-vegam, krodha-vegam, udara-vegam, upastha vegam. Men det viktigaste är udara-vegam och jihvā-vegam. Jihvā-vegam är mycket kontrollerat. Bhaktivinoda Ṭhākura sade att "Alla sinnen är där, men av dem, är denna jihvā mycket farlig. " Tā'ra madhye jihvā ati lobhamoy sudurmati tā'ke jetā kaṭhina saṁsāre. Det är mycket, mycket svårt att styra tungan.