SV/Prabhupada 0126 - Endast för att tillfredställa min andliga mästare

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Endast för att tillfredställa min andliga mästare
- Prabhupāda 0126


Lecture on BG 4.18 -- Delhi, November 3, 1973

Kvinnlig hängiven: Du sa att om vi utför någon aktivitet, denna verksamhet måste testas för att se om Lord Kṛṣṇa är nöjd. Men vad är testet?

Prabhupāda: Om den andlige mästaren är nöjd, då är Kṛṣṇa nöjd. Det du sjunger varje dag. Yasya prasādād bhagavat-prasādo yasyāprasādān na gatiḥ kuto 'pi. Om den andlige mästaren är nöjd, då är Kṛṣṇa nöjd. Det är testet. Om han inte är nöjd, då har han inget annat sätt.

Det är mycket enkelt att förstå. Anta att alla som arbetar på kontoret, den närmaste chefen, huvudkontorist eller föreståndare för den avdelningen. Så alla arbetar. Om han tillfredställer föreståndaren, eller huvudkontoristen, så är det underförstått att han har tillfredställt verkställande direktören. Det är inte särskilt svårt. Din närmaste chef, representant för Kṛṣṇa, han skall vara nöjd. Yasya prasādād bhagavat-prasādo yasya. Därför ledning av den andliga mästaren krävs. Kṛṣṇa kommer i form av andlig mästare för att vägleda. Som anges i Caitanya-caritāmṛta. Guru-kṛṣṇa-kṛpāya. Guru-kṛṣṇa-kṛpāya. Så guru-kṛpā barmhärtighet från guru, är barmhärtighet från Kṛṣṇa. Så när båda är nöjda, då är vår väg klar. Guru-kṛṣṇa-kṛpāya pāya bhakti-latā-bīja (CC Madhya 19.151)). Då är vår hängivna tjänst perfekt. Så du noterade inte detta uttalande i Gurvaṣṭaka? Yasya prasādād bhagavat-prasādo yasyāprasādān na gatiḥ kuto 'pi.

Precis som denna rörelse. Denna rörelse startades bara för att tillfredsställa min andlige mästare. Han ville. Caitanya Mahāprabhu ville att denna rörelse skulle spridas över hela världen. Så han beordrade många av mina gudbröder, och önskade ... Inte ens beordrat, han ville. Han skickade några av mina gudbröder till främmande länder för att sprida, men på ett eller annat sätt, var han inte särskilt framgångsrik. Han kallades tillbaka. Så jag tänkte, "Låt mig försöka i denna höga ålder." Så den enda önskan var att tillfredsställa önskan av den andlige mästaren. Så du har hjälpt nu. Det kommer att vara framgångsrik. And this is yasya prasādād bhagavat-prasādaḥ. Om vi ​​faktiskt uppriktigt arbetar under ledning av den andlige mästaren, Det är att tillfredställa Kṛṣṇa och Kṛṣṇa kommer att hjälpa oss att avancera.