SV/Prabhupada 0129 - Bero på Krishna- Inget kommer att fattas

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Bero på Krishna- Inget kommer att fattas
- Prabhupāda 0129


Lecture on SB 7.6.1 -- Vrndavana, December 2, 1975

Kṛṣṇa säger, man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru (BG 9.34). Vi predikar detta. I detta tempel ber vi alla, "Här är Kṛṣṇa. Tänk alltid på Kṛṣṇa. Sjung Hare Kṛṣṇa. " Då måste du tänka. "Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa" betyder att tänka på Kṛṣṇa. Så snart du hör namnet Kṛṣṇa,man-manā Och vem ska göra det? Mad-bhakta. Om du blir en hängiven till Kṛṣṇa, kan du inte slösa din tid, Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa." Det betyder helt enkelt genom att sjunga Hare Kṛṣṇa mantrat blir du en hängiven till Kṛṣṇa. Man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī. Nu, denna dyrkan av Kṛṣṇa... Hela dagen är engagerad för Kṛṣṇa's maṅgala-āratika, for Kṛṣṇa's mässande. för Kṛṣṇa's matlagning, för Kṛṣṇa's prasādam distribution, så många sätt. Så våra anhängare över hela världen - det finns 102 center - de är helt enkelt engagerade i Kṛṣṇamedvetande. Detta är vår propaganda, alltid, ingen annan verksamhet. Vi gör inte några affärer, men vi spenderar minst tjugofem lakhs av rupies, tjugofem lakhs av rupies varje månad, men Kṛṣṇa förser oss. Teṣāṁ nityābhiyuktānāṁ yoga-kṣemaṁ vahāmy aham (BG 9.22). Om du stannar i Kṛṣṇamedvetande, helt beroende av Kṛṣṇa, då blir det ingen brist. Jag startade denna Kṛṣṇaverksamhet med fyrtio rupier. Nu har vi fått fyrtio crores rupies. Finns det någon affärsman i hela världen som inom tio år med fyrtio rupier han kan öka till fyrtio crores? Det finns inget sådant exempel. Och tio tusen män, de äter prasādam dagligen. Så det här är Kṛṣṇamedvetande. Yoga-kṣemaṁ vahāmy aham (BG 9.22). Så fort du blir Kṛṣṇamedveten, du helt enkelt litar på honom och arbetar uppriktigt och då kommer Kṛṣṇa att leverera allt. Allt. Så detta är faktiskt manifesterat. Staten, till exempel, i Bombay, nu landet har ett värde av en crore rupies. Och när jag köpte detta land jag hade, kanske tre eller fyra lakhs. Så det var helt spekulation eftersom jag var övertygad om att "jag ska kunna betala. Kṛṣṇa kommer att ge mig." Det fanns inga pengar. Det är en lång historia. Jag vill inte diskutera. Men jag har nu fått praktisk erfarenhet om du är beroende av Kṛṣṇa - det blir ingen brist. Oavsett vad du vill, kommer det att uppfyllas. Teṣāṁ nityābhiyuktānām. Så var alltid engagerad i Kṛṣṇamedvetande. Då kommer allt att uppfyllas, alla önskningar, om du har fått.