SV/Prabhupada 0137 - Vad är meningen med livet

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vad är meningen med livet? Vad är Gud?
- Prabhupāda 0137


Lecture on BG 7.4 -- Nairobi, October 31, 1975

Harikeśa: "Översättning - jord, vatten, luft, eld, eter, sinne, intelligens och falskt ego - tillsammans dessa åtta omfattar Mina separerade materiella energier.

Prabhupāda:

bhūmir āpo 'nalo vayuḥ
khaṁ mano buddhir eva ca
ahaṅkāra itīyaṁ me
bhinnā prakṛtir aṣṭadhā
(BG 7.4)

Kṛṣṇa förklarar Sig Själv. Gud förklarar vad som är Gud. Det är verklig kunskap. Om du spekulerar om Gud, är det inte möjligt. Gud är obegränsad. Du kan inte förstå. Gud, Kṛṣṇa, i början säger, asaṁśayaṁ samagraṁ māṁ yathā jñāsyasi tac chṛṇu (BG 7.1). Samagram. Samagra vad helst ... Eller samagra betyder komplett. Så oavsett ämne för studier och kunskap som finns, den totala summan av allt, en. Gud är summan av allt. Därför börjar han att förklara sig Först av allt, eftersom vi inte har någon information om Gud - men i praktiken ser vi det stora landet, det stora vattnet, oceanen, den stora himlen, sedan eld. Så många saker, materiella ting. Materiella ting, även sinnet ... Sinnet är också materiellt. Och sedan ego. Alla tänker att "jag är något. Jag är ..." Kartāham iti manyate. Ahaṅkāra-vimūḍhātmā. Detta falska ego. Detta ego betyder falska ego. Och det finns rent ego. Det rena egot är ahaṁ brahmāsmi, och det falska egot. "Jag är indier", "Jag är amerikan," "Jag är afrikan," "Jag är brāhmaṇa,", "Jag är kṣatriya", "Jag är det här" Detta är falskt ego, ahaṅkāra. Så i nuläget ... Inte för närvarande, alltid, är vi omgivna av alla dessa saker. Det är början av vår filosofi: varifrån kommer detta land? Varifrån kommer vattnet? Varifrån kommer elden? Det är naturliga frågor. Varifrån kommer himlen? Hur stjärnorna är belägna, så många miljontals? Så dessa är de frågor som ställs av en intelligent person. Det är början på filosofiskt liv. Därför de som är eftertänksamma människor, gradvis, är de nyfikna att förstå den Högste Herren Kṛṣṇa. Så Kṛṣṇa är där, och Kṛṣṇa förklarar sig själv,

"Jag är så här." Men tyvärr kommer vi inte förstå Kṛṣṇa, men vi ska försöka att spekulera vad som är Gud. Detta är vår sjukdom. Kṛṣṇa förklarar Sig Själv; Gud förklarar Sig Själv. Vi kan inte ta det uttalandet, men antingen ska vi förneka eller ska vi acceptera Gud utan huvud och ben, så många saker. Detta är vår sjukdom. Därför i den föregående versen har det förklarats,:manuṣyāṇāṁ sahasreṣu

kaścid yatati siddhaye
yatatām api siddhānāṁ
kaścin māṁ vetti tattvataḥ
(BG 7.3)

Av många miljoner och åter miljoner personer, är de faktiskt allvarliga för att förstå, "Vad är syftet med livet? Vad är Gud? Vad är min relation ..." Ingen är intresserad. Precis som ... Sa eva go-kharaḥ (SB 10.84.13). Alla är intresserade av denna kroppsliga livsuppfattning som katter och hundar. Detta är läget. Inte bara nu, alltid, är detta det materiella villkoret. Men någon, manuṣyāṇāṁ sahasreṣu, av miljontals försöker en man förstå, att göra sitt liv perfekt. Och ur en sådan perfektion ...

Perfektion innebär att förstå hans verkliga konstitutionella ställning, att han inte är den här materiella kroppen; Han är andesjäl, Brahman. Det är perfektion, perfektion av kunskap,brahma-jñāna