SV/Prabhupada 0139 - Det här är andliga relationer

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Det här är andliga relationer
- Prabhupāda 0139


Lecture on SB 3.25.38 -- Bombay, December 7, 1974

Så om du älskar Kṛṣṇa, blir det ingen förstörelse som med de materiella tingen. Antingen du älskar honom som din mästare ... Här herren, så länge du tjänar, är herren nöjd. Och tjänaren är glad så länge du betalar. Men i den andliga världen finns det inte något sådant. Om jag inte kan tjäna under vissa villkor, då är mästaren nöjd. Och tjänaren också -mästaren betalar inte - han är också nöjd. Det kallas enhet, Absolut. Det är ... Det här exemplet är här. Det finns så många studenter i denna institution. Vi betalar inte någonting, men de kommer att göra allt för mig. Detta är andlig relation. Den paṇḍita Jawaharlal Nehru, när han var i London, hans far gav honom, Motilal Nehru, tre hundra rupier för att hålla en tjänare. Sen när han åkte till London, så han såg att den anställde inte var där. Den paṇḍita säger: "Var är din tjänare?" Han säger: "Vad är det för mening med en tjänare? Jag har ingen, ingenting att göra. Jag gör det själv." "Nej, nej. Jag ville att en engelsman skulle vara din tjänare." Så han måste betala för det. Detta är ett exempel. Jag har hundratals och tusentals tjänare som jag inte har betalat. Detta är andlig relation. Detta är andlig relation. De tjänar inte för att få betalt. Vad har jag? Jag är fattig indier. Vad kan jag betala? Men tjänaren är av kärlek, andlig kärlek. Och jag lär dem också utan lön. Detta är andligt. Pūrṇasya pūrṇam ādāya (Īśo Invocation). Allt är fullt. Så om du accepterar Kṛṣṇa som din son, som din vän, din älskare, du kommer aldrig att bli lurad. Så försök att acceptera Kṛṣṇa. Ge upp denna falska illusoriska tjänare eller son eller far eller älskare. Du kommer att bli lurad.