SV/Prabhupada 0152 - En syndfull man kan inte bli Krishnamedveten

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

En syndfull man kan inte bli Krishnamedveten
- Prabhupāda 0152


Lecture on BG 1.31 -- London, July 24, 1973

Vem som helst, alla vill vara nöjd med detta Gṛha-kṣetra-sutāpta-vittaiḥ (SB 5.5.8), familjelivet, och ha lite mark. På den tiden fanns det ingen industri. Därför industrin är inte tänkt. Land. Om du får land, då kan du producera din mat. Men egentligen det är vårt liv. Här i den här byn finner vi så mycket mark som ligger vakant, men de producerar inte sin mat. De gör sin mat åt korna, stackars kor, för att döda dem och äta dem. Detta är inte bra. Gṛha-kṣetra. Du blir gṛhastha, men du producerar din mat från landet, Gṛha-kṣetra. Och när du producerar mat, sedan avla barn, Gṛha-kṣetra-suta-āpta-vitta. I Indien i byarna, finns fortfarande det systemet bland de fattiga männen, odlarna, att om odlaren inte kan hålla en ko, kommer han inte att gifta sig. Jaru och garu. Jaru betyder hustru och garu betyder ko. Så man bör hålla en hustru om han kan hålla en ko också. Jaru och garu. För om du håller en hustru, omedelbart kommer det att vara barn. Men om du inte kan ge dem komjölk, kommer barnen att vara skraltiga, inte särskilt friska. De måste dricka tillräckligt med mjölk.

Så kon anses därför vara moder. Eftersom en mamma har fött barnet, och en annan mamma levererar mjölk. Så alla bör vara skyldiga till moder ko, eftersom hon levererar mjölk. Så enligt vår śāstra finns sju mödrar. Ādau mātā, riktiga moder, från vars kropp jag har tagit min födelse. Ādau Mata, hon är mor. Guru-patnī, hustru till lärare. Hon är också moder. Ādau mātā guru-patnī, brāhmaṇī. Hustrun till en brāhmaṇa, hon är också moder. Ādau mātā guru-patnī brāhmaṇī rāja-patnikā, drottningen är moder. Hur många? Ādau mātā guru-patnī brāhmaṇī rāja-patnikā, sedan dhenu. Dhenu betyder ko. Hon är också moder. Och dhātrī. Dhātrī betyder sjuksköterska. Dhenu dātrī tathā pṛthvī, också jorden. Jorden är också moder. Generellt tar människor hand om moderlandet, där han är född. Det är bra. Men de bör ta hand om moder ko också. Men de tar inte hand om modern. Därför är de syndiga. De måste lida. De måste få, det måste bli krig, pest, svält. Så snart människor blir syndiga kommer omedelbart naturens straff komma automatiskt. Du kan inte undvika det.

Därför innebär den Kṛṣṇamedvetna rörelsen lösning av alla problem. Undervisar folk att inte bli syndiga. Eftersom en syndig människa inte kan bli Kṛṣṇamedveten. För att bli Kṛṣṇamedveten, innebär att han måste ge upp sina syndfulla aktiviteter.