SV/Prabhupada 0165 - Renande aktiviteter kallas bhakti

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Renande aktiviteter kallas bhakti
- Prabhupāda 0165


Lecture on BG Introduction — New York, February 19-20, 1966

Det högsta medvetandet, det kommer att förklaras i Bhagavad-gītā i kapitlet där skillnaden mellan jīva och īśvara förklaras. Kṣetra-kṣetra-jña. Detta kṣetra-jña har förklarat att Herren är också kṣetra-jña eller medveten, och jīvas, eller levande varelser, de är också medvetna. Men skillnaden är att en levande varelse är medveten inom sin begränsade kropp, men Herren är medveten om alla kroppar. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati (BG 18.61) Herren lever inuti i djupet av hjärtat i varje levande varelse, Därför är Han medveten om de psykiska rörelser, aktiviteter, i varje jīva.. Vi får inte glömma. Det är också förklarat att Paramātmā, eller Gudomens Högsta Personlighet, lever i allas hjärta som īśvara, , som den som kontrollerar och han ger vägledning. Han ger vägledning. Sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭhaḥ (BG 15.15). Han finns i allas hjärtan, och Han ger vägledning att agera som han önskar.

Den levande varelsen glömmer vad han ska göra. Först av allt gör han sig beslutsam att agera på ett visst sätt, och sedan blir han intrasslad i handlingar och reaktioner i hans egen karma. Men efter att ha gett upp en typ av kropp, när han går in i en annan typ av kropp ... Precis som vi ger upp en typ av klädsel, en typ av klädsel, för en annan typ av klädsel, Likaså är det förklarat i denna Bhagavad-gītā att vāsāṁsi jīrṇāni yathā vihāya (BG 2.22). En, som man ändrar sina olika klädnader, på liknande sätt de levande varelserna, de ändrar också olika kroppar, transmigrering av själen och drar på sig reaktioner på sina tidigare verksamheter. Så dessa aktiviteter kan ändras när en levande varelse är i läget av godhet, sund, och han förstår vad för slags verksamhet som han borde ta upp, och om han gör det, då kan det ändra hela åtgärder och reaktioner av hans tidigare verksamhet. Därför karma är inte evig. Andra saker, av de fyra, fem poster - īśvara, jīva, prakṛti, kāla, and karma - Dessa fyra punkter är eviga, medan karma, posten som kallas karma, den är inte evig.

Nu den medvetna īśvara, den högsta medvetna īśvara, och skillnaden mellan den högsta medvetna īśvara, eller Herren, och levande varelsen är, under nuvarande omständigheter, är så här. Medvetande, medvetande, både Herren och de levande varelserna, de är, denna medvetenhet är transcendental. Det är inte så att detta medvetande genereras av association med materia. Det är en felaktig idé. Teorin att medvetandet utvecklas under vissa omständigheter av materiella kombinationer, accepteras inte i Bhagavad-gītā. De kan inte. Medvetandet kan perverterat reflekteras av de täckta materiella omständigheterna. precis som ljus reflekteras genom ett färgat glas kan verka i enlighet med färgen. Likaså, Herrens medvetande, påverkas inte av det materiella. Den Högste Herren, precis som Kṛṣṇa, han säger att mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ (BG 9.10). När han stiger ned i denna materiella värld, är hans medvetande inte materiellt påverkat. Hade hans medvetande varit materiellt påverkat, Hadde Han varit oförmögen att tala om det transcendentala ämnet i Bhagavad-gītā. Man kan inte säga något om den transcendentala världen utan att vara fri från materiellt förorenat medvetande. Så Herren var inte materiellt förorenad. Men vårt medvetande, i nuläget, är materiellt förorenat.

Så hela saken, som Bhagavad-gītā lär, vi måste rena det materiellt förorenade medvetandet och i det rena medvetande, kommer aktiviteterna att utföras. Det kommer att göra oss lyckliga. Vi kan inte sluta. Vi kan inte stoppa vår verksamhet. Aktiviteterna ska renas. Och dessa renade aktiviteter kallas bhakti. Bhakti innebär att de är, de verkar också precis som vanlig aktivitet, men de är inte förorenad verksamhet. De är renade aktiviteter. Så en okunnig person kan se att en hängiven arbetar som en vanlig människa, men en person med låg kunskap, han vet inte att verksamheten av en hängiven eller Herrens verksamhet inte är besmittade av det orena materiella medvetandet. förorening av de tre guṇas, naturens kvaliteter, men transcendentalt medvetande. Så vårt medvetande är materiellt förorenat, det bör vi veta.