SV/Prabhupada 0167 -Det kan inte finnas fel i Guds lagar

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Det kan inte finnas fel i Guds lagar
-Prabhupāda 0167


Lecture on SB 6.1.8-13 -- New York, July 24, 1971

Mänsklig lag, de tar hänsyn till en man som dödas. En annan, mördaren, måste dödas. Varför inte ett djur? Djuret är också ett levande väsen. Mannen är också levande varelse. Så om du har lagen att om en man dödar en man måste han dödas, varför inte om en man dödar ett djur han skulle dödas också? Vad är anledningen? Detta är konstgjord lag, defekt. Men det kan inte vara fel på Guds tillverkade lagar. Guds skapade lagar, om du dödar ett djur, är du lika straffbar som om du dödar en människa. Det är Guds lag. Det finns ingen ursäkt att när du dödar en man så är du är straffbar, men när du dödar ett djur är du inte straffbar. Detta är påhitt. Detta är inte perfekt lag. Perfekt lag. Därför Herren Jesus Kristus föreskriver i de tio budorden: "Du skall icke döda." Det är perfekt lag. Inte för att du ska diskriminera att "jag inte ska döda mannen, men jag ska döda djur."

Det finns olika försoningar. Enligt Vedisk lag, om en ko dör medan han är fastbunden på halsen ... Eftersom kon är oskyddad, på eller annat sätt det dör, och repet är runt halsen, innehavaren av kon måste göra någon försoning. Eftersom det är antas att kon har dött på grund av att vara fastbunden med repet, det finns försoning. Nu om du är villigt att döda kor och så många djur, så hur mycket är vi ansvariga? Därför är det i rådande stund krig, och det mänskliga samhället blir utsatt att bli dödad i massor, massaker - naturens lag. Du kan inte stoppa krig och fortsätta att döda djur. Det är inte möjligt. Det kommer att finnas så många olyckor för dödande. Massdöd. När Kṛṣṇa dödar, dödar han massor. När jag dödar - en efter en. Men när Kṛṣṇa dödar, de samlar alla mördarna och dödar. Därför finns det försoning i śāstras. Precis som i din Bibel det finns också försoning, bekännelse, betala några pengar. Men efter att ha utfört försoning, varför begår människor samma synd igen? Det måste man förstå.