SV/Prabhupada 0169 - Vad är svårigheten med att se Krishna

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vad är svårigheten med att se Krishna
- Prabhupāda 0169


Lecture on BG 4.24 -- August 4, 1976, New Mayapur (French farm)

Yogeśvara: Han säger nu, eftersom vi ännu inte är tillräckligt avancerade för att se Kṛṣṇa som Högsta Person direkt, hur ska vi meditera på honom?

Prabhupāda: Du ser inte Kṛṣṇa är i templet? (skratt) Vi dyrkar något vagt? Du måste se Kṛṣṇa som Kṛṣṇa säger. I nuläget ... Precis som Kṛṣṇa säger raso 'ham apsu kaunteya (BG 7.8). Kṛṣṇa säger "Jag är smaken av vatten." Du ser Kṛṣṇa i smaken av vattnet. Det kommer att göra dig avancerad. Enligt olika stadier ... Kṛṣṇa säger "Jag är smaken av vattnet." Så när du dricker vatten, varför ser du inte Kṛṣṇa "Åh, denna smak är Kṛṣṇa." Raso 'ham apsu kaunteya prabhāsmi śaśi-sūryayoḥ. När du ser solskenet, månskenet. Kṛṣṇa säger "Jag är solskenet, jag är månskenet." Så snart som du på morgonen ser solskenet, ser du Kṛṣṇa. Så fort du på natten ser månskenet, ser du Krishna.

Praṇavaḥ sarva-vedeṣu. Varje vediska mantra reciteras: om tad viṣṇu para, detta omkara är Kṛṣṇa.. "Paurusam visnu".. Och om någon gjort något extrordinärt, det är Kṛṣṇa.. Så du måste se Kṛṣṇa. på detta sätt. Sedan, gradvis, kommer du att se; Kṛṣṇa, kommer att uppenbara sig Själv, ser du. Men det finns ingen skillnad mellan att förverkliga smaken av vatten som Kṛṣṇa. och se Kṛṣṇa. personligen; det finns ingen skillnad. Så, beroende på din nuvarande position, du ser Kṛṣṇa i det. Då kommer du så småningom se Honom. Om du omedelbart vill se Kṛṣṇa's rasa lila det är inte möjligt. Du måste se ... Så snart det finns värme, måste du veta att det finns eld. Så snart det finns rök, måste du vet att det finns eld, även om du inte ser elden direkt. Men vi kan förstå, eftersom snön, eh, rök är där, det måste vara eld. Så, på detta sätt, i början, måste du förstå Kṛṣṇa. Det anges i sjunde kapitlet. Ta reda på.

raso 'ham apsu kaunteya
prabhāsmi śaśi-sūryayoḥ
praṇavaḥ sarva-vedeṣu
(śabdaḥ khe pauruṣaṁ nṛṣu)
(BG 7.8).

Jayatirtha: Sju åtta: O son Kuntī, Arjuna, jag smaken av vatten, ljuset från solen och månen, stavelsen oṁ i vediska mantran; Jag är ljudet i etern och förmåga hos människan.

Prabhupāda: Så på detta sätt ser vi Kṛṣṇa.. Var finns svårigheten? Vem ställde denna fråga? Var finns svårigheten att se Kṛṣṇa? Finns det några svårigheter? Se Kṛṣṇa? Man-manā bhava mad-bhakto, säger Kṛṣṇa : "Tänk alltid på mig". Så, så fort du dricker vatten, omedelbart smaka och säga "Ah, här är Kṛṣṇa; Man-manā bhava mad-bhakto. Var finns svårigheten? Det finns ingen svårighet. Allt finns där. Uh? Vad är svårigheten?

Abhinanda: Ska vi försöka komma ihåg att Krishna är Gud?

Prabhupāda: Vad tycker du om honom? (Alla skrattar) (Bengali) Där, en har läst hela Rāmāyaṇa och efter läsningen, han frågar: "Sītā-devī, vems far är hon? (Skrattande) Vems far är Sītā-devī? (Livliga skratt) Din fråga är så. (Mer skratt)

Abhinanda: Eftersom förra året, i Mayapura, Srila Prabhupada, du sa till oss att vi får inte glömma att Krishna är Gud. Du sa det många gånger.

Prabhupāda: Ja, så varför glömmer du? (anhängare skrattar) Vad är detta?

Lärjunge: Om en hängiven faller ner från vägen av hängiven tjänst,

(Charanambuja till Jayantakrit: Du bör översätta alla dessa saker.)

Hängiven: är han någonsin omfattad av de helveten som beskrivs i Bhāgavatam?

Prabhupāda:: En hängiven faller aldrig ner. (Mer skratt)

Anhängare: Jaya! Jaya Śrīla Prabhupāda!