SV/Prabhupada 0180 - Hare Krishna mantrat är desinficerande

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Hare Krishna mantrat är desinficerande
- Prabhupāda 0180


Lecture on SB 1.5.11 -- New Vrindaban, June 10, 1969

Prabhupāda: Vināpi pada-cāturyaṁ bhagavad-yaśaḥ-pradhānāṁ vacaḥ pavitram ity aha tad vāg pavitra iti. Det är så rent. Det som kallas? Desinfektionsmedel. Hela världen är infekterad med māyā's inflytande, och denna Kṛṣṇamedvetna rörelse, Hare Kṛṣṇa mantrat, är desinfektionsmedel. Det är säkert. Desinfektionsmedel. Tad-vāg-visargo janatāgha-viplavaḥ. Bhagavad-yaśaḥ-pradhānāṁ vacaḥ pavitram ity aha tad vāg iti, sa cāsau vāg-visargo vacaḥ prayogaḥ. Janānāṁ samuho janatā, tasya aghaṁ viplavati naśayati. Viplava betyder att det dödar. Eftersom det är desinficerande. Till exempel kan vi se, nu hur denna Kṛṣṇamedvetna rörelse är desinficerande, att de som på allvar har tagit till det, omedelbart det stoppar syndiga infektioner, de fyra principer, reglerande principer, otillåtet sexliv, droger, spel och köttätande. Hur desinficerande det är. Dessa fyra principer ökar syndfulla aktiviteter. Alla andra syndfulla aktiviteter kommer en efter en, en efter en. Stjäla, sedan fuska, sedan ... Så många andra saker kommer att komma om vi följer dessa fyra principer. Och om vi stoppar dessa fyra principer, då brytaren är avstängd för att begå ytterligare syndfulla aktiviteter. Du måste veta det. Och hur kan det upprätthållas? Genom denna desinficerande metod, sjunga Hare Kṛṣṇa.. Annars kommer det inte, helt enkelt genom teoretiska kunskaper kommer inte att fungera.

Så det är desinficerande, faktiskt. Janatāgha-viplavaḥ. Den stoppar ytterligare syndfulla aktiviteter för den personen. Och om vi fortsätter att "Jo, jag har fått en desinficerande metod, sjunga Hare Kṛṣṇa.. Därför kan jag fotsätta att begå dessa fyra principer om synd, och jag ska vara (o) smittad. " Precis som i den kristna kyrkan de går, bekänner. Det är okej. Bekänna är desinficerande. Men hur kommer det sig att du gör det igen? Vad är meningen? Du går till kyrkan, bekänner. Det är mycket fint. Nu är dina syndfulla aktiviteter neutraliserade. Det är okej. Men varför begår du igen? Vad är svaret? Hm? Vad blir det troliga svaret om jag ber någon kristen gentleman, att: "Du begår syndfulla aktiviteter, okej, bekänner i kyrkan inför Herren Jesus Kristus, han är representant, eller dennes ombud, eller Gud. Dina syndfulla aktiviteter neutraliseras, ursäktas. Det är okej. Men varför begår du igen? " Vad blir svaret?

Nara-nārāyaṇa:: De kommer att bekänna igen.

Prabhupāda: De kommer att bekänna igen. Det innebär att det har blivit en affär. Det att "jag begår ..." Det är inte tanken. Vår, denna lista för förseelser du har noterat, förseelselistan, förbjuder att ... Nāmno balād yasya hi pāpa-buddhiḥ. Alla som tänker på det sättet, att "Eftersom jag har fått den här desinficerande metoden, så jag ska begå syndfulla aktiviteter och jag ska sjunga Hare Kṛṣṇa, och det kommer att neutraliseras ", så det är den största synden.