SV/Prabhupada 0183 - Herr uggla. Vänligen öppna dina ögon och se solen

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Herr uggla. Vänligen öppna dina ögon och se solen - Prabhupāda 0183


Lecture on SB 6.1.37 -- San Francisco, July 19, 1975

Gud framträder som "Här är jag. Jag har kommit." Paritranaya sadhunam vinasaya ca duskrtam (BG 4.8). "Jag har kommit framför dig bara för att ge dig lättnad." Paritranaya sadhunam. "Du försöker förstå Mig, så här är Jag. Jag är närvarande. Varför tänker du att Gud är formlös? Här är jag, Krsna, form. Du förstår, Jag har Min flöjt i handen. Jag är mycket förtjust i korna. Jag älskar kor och heliga män och Brahma, alla lika, eftersom de är alla mina söner i olika kroppar. " Krsna spelar. Krsna talar. Ändå vill dessa rackare inte förstå Krsna. Så vad är Krsna fel? Det är vårt fel. Andha. Precis som ugglan. Ugglan kommer aldrig att öppna ögonen för att se att det finns solljus. Du vet det, uggla? Så de kommer inte att öppna. Men du kan säga, "Mr Uggla, vänligen öppna dina ögon och se solen" "Nej, det finns ingen sol. Jag ser inte." (skratt) Denna uggla civilisation. Så du måste kämpa med dessa ugglor. Du måste vara mycket stark, särskilt sannyasier. Vi måste kämpa mot dessa ugglor. Vi måste öppna deras ögon med våld från denna, med maskinen. (skratt) Så det här pågår. Så den här Krsnamedvetna rörelsen är en kamp mot alla ugglor.

Så här är en utmaning: yuyam vai dharma-rajasya yadi nirdesa-karinah. Nirdesa-karinah. Tjänare innebär att de inte har något andra val än att utföra order av mästaren. Därför nirdesa-karinah. De kan inte argumentera. Nej. Oavsett vad som beordrats, det verkställs. Så om någon hävdar att bli ... Han förväntar sig ... jag tror ... Här Visnudutas nämns också här, vasudevokta-karinah. De är också tjänare. Så Ukta betyder vilken order som ges av Vasudeva, verkställer dem. Likaså Yamadutas, de är tjänare Yamaraja. De kallas också nirdesa-karinah: "Om du faktiskt är tjänare till Yamaraja, du agerar enligt hans ledning, sen måste du veta vad som är dharma och vad som är adharma. " Så de är faktiskt bona fide tjänare till Yamaraja, det råder ingen tvekan om det. Nu ger dem sin identifikation på detta sätt, yamaduta ucuh veda-pranihito dharmah omedelbart besvarade. "Vad är Dharma?" Det var frågan. Omedelbart svarat. De vet vad som är dharma. Veda-pranihito dharmah: "Dharma betyder det som förklaras i Veda." Du kan inte skapa dharma. Veda, den ursprungliga kunskapen, Veda betyder kunskap. Veda-sastra.

Så från tiden för skapelsen, Veda gavs till Brahma. Veda ... Därför kallas det apauruseya; Det framställs inte. Detta förklaras i Srimad-Bhagavatam, tene brahma hrda adi-kavaye. Brahma, brahma betyder Veda. Vedas, ett annat namn är brahma, andlig kunskap, eller all kunskap, brahma. Så tene brahma adi-kavaye hrda. Så Veda måste studeras från den andlige mästaren. Så det sägs att Brahma är den första levande varelse som förstod Vedas. Så hur förstod han? Var är läraren? Det finns ingen annan varelse. Hur förstod han Vedas? Läraren var Krsna, och han är i allas hjärtan. Isvarah sarva-bhutanam hrd-dese arjuna tisthati (BG 18.61). Så han undervisar från hjärtat. Så Krsna lär - Han är så snäll - som caitya-guru, från hjärtat, och Han sänder sin representant från utsidan. Caitya-guru och guru, åt båda hållen, Krsna försöker. Krsna är så snäll. Så därför Vedas, de är inte böcker skapade av människor. Veda, apauruseya. Apauruseya betyder inte gjort av ... Vi ska inte ta Vedas som vanlig mentalt spekulerande böcker. Nej. Det är perfekt kunskap. Det är perfekt kunskap. Och man måste ta som det är, utan förfalskning, tolkning. Så det talas av Gud. Därför är Bhagavad-gita också Veda. Det talas av Krsna. Så du kan inte göra några tillägg, ändringar. Du måste ta det som det är. Då får du rätt kunskap.