SV/Prabhupada 0194 - Här är idealiska män

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Här är idealiska män
- Prabhupāda 0194


Lecture on SB 7.6.4 -- Toronto, June 20, 1976

Så vi måste vända oss till śāstra-Vidhi, innebär, detta är den faktiska utvecklingen av civilisationen. Eftersom vi liv efter liv har glömt vår relation med Gud, och detta är den enda chansen, i den mänskliga formen av liv kan vi återuppliva vår relation med Gud. I Caitanya-caritāmṛta sägs det att: anādi bahir-mukha jīva kṛṣṇa bhuli' gelā ataeva kṛṣṇa veda-purāṇa karilā. Varför dessa Veda, Purāṇas finns? Särskilt i Indien, har vi så mycket vedisk litteratur. Först av allt, de fyra vedaskrifterna -Sāma, Yajur, Ṛg, Atharva. Sen kontentan av deras filosofi, Vedanta-Sūtra. Sen Vedānta förklaring, Purāṇas.. Purāṇas. betyder kompletterande. Vanliga människor, de kan inte förstå det vediska språket. Därför från historiska referenser lärs dessa vediska principer ut. Det kallas Purāṇas. Och Śrīmad-Bhāgavatam Śrīmad-Bhāgavatam kallas Mahā-purāṇa. Det är den obefläckade Purāṇan, Śrīmad-Bhāgavatam,eftersom det i andra Purāṇas finns materiella aktiviteter, men i denna Mahā-purāṇa, Śrīmad-Bhāgavatam, helt enkelt andliga aktiviteter. Det är önskvärt. Så denna Śrīmad-Bhāgavatam är skriven av Vyāsadeva under ledning av Nārada. Mahā-purāṇa. Så vi måste dra fördel av detta. Så mycket värdefull litteratur. Det mänskliga livet är avsett för det. Varför försummar du? Vår, vårt försök, denna Kṛṣṇamedvetna rörelse är hur man kan sprida denna kunskap om Vedas och Purāṇas, så att människan kan dra nytta av det och göra livet framgångsrikt. Annars, om han helt enkelt arbetar hårt, dag och natt, som svin ... Svinet arbetar dag och natt mycket hårt för att ta reda på "Var är avföring? Var är avföring?" Och efter att ha ätit avföring, så snart som de blivit lite feta ... Grisarna är feta eftersom avföring innehåller all essensen av mat. Enligt medicinsk vetenskap, är avföringen full av hydrofosfater. Så hydrofosfater är bra tonic. Så de kan prova om de vill. (skratt) Men egentligen är detta faktum. Grisen blir mycket fet eftersom den äter avföring.

Så detta liv inte är avsett för att bli en gris eller ett svin. Man bör bli en helig människa. Det är den mänskliga civilisationen. Därför i den Vediska civilisationen - brāhmaṇa, första klassens män. Det finns ingen första klassens män nu i detta samhälle. Alla är tredje klass, fjärde klass, femte klass. Satya-śama-dama-titkṣa ārjava jñānaṁ-vijñānam āstikyaṁ brahma-karma svabhāva-jam (BG 18.42). . Detta är en första klassens man. Sanningsenlig, mycket fredlig, full av kunskap, mycket enkel, tolerant och tro på śāstra. Dessa är symptomen på första klassens män. Så var är den första klassens män i hela världen? (paus) ... Kṛṣṇamedvetna rörelsen försöker skapa åtminstone en sektion, första klassens män, så att folk kan se "Åh, här är idealiska män." Så därför min begäran till de personer som har anslutit sig till denna Kṛṣṇamedvetna rörelse, de bör noga hålla sig som förstklassiga män. Folk kommer att uppskatta och de kommer att försöka följa. Yad yad ācarati śreṣṭhas tat tad evetaro janaḥ (BG 3.21). Om det finns en klass av män, förstklassig, då kommer människor att uppskatta. Åtminstone kommer de att försöka följa, även om (de) inte förmår att bli första klass. De kommer att försöka följa. Tat tad eva, sa yat pramāṇaṁ kurute lokas tad anuvartate. Så det är förstklassiga män som krävs. Om han agerar, sedan kommer andra att följa. Om en lärare inte röker, studenterna kommer också att sluta röka naturligt. Men om läraren röker, hur studenterna ...? De röker också i klassen. Jag har sett i New York. Åtminstone i Indien har detta ännu inte börjat. Det kommer att börja. Eftersom de också gör framsteg. (skratt) Dessa skurkar gör framsteg, kommer till helvetet. (skratt)

Så, Prahlāda Mahārāja råder, slösa inte din dyrbara tid på så kallad ekonomisk utveckling och nonsens aktiviteter. Försök att bli en anhängare av Mukunda. Då kommer ditt liv att lyckas.