SV/Prabhupada 0225 - Bli inte besvikna. Bli inte förvirrade

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Bli inte besvikna. Bli inte förvirrade
- Prabhupāda 0225


Lecture at Engagement -- Columbus, may 19, 1969

Den mänskliga civilisationen är avsedd för att förstå sig själv, vad jag är, och agera i enlighet med detta. Så Bhāgavata säger, om vi inte kommer till den punkten att förstå mig själv, då vad jag än gör eller agerar, är detta helt enkelt ett nederlag, eller helt enkelt slöseri med tid. Samtidigt är det en varning om att vi inte bör slösa ens ett enda ögonblick av vårt liv. Försök att förstå dessa vediska instruktioner, hur bra de är. Det finns en stor politiker hans namn är Cāṇakya Paṇḍita. Han var premiärminister åt kejsar Candragupta, en samtida till regeringstiden av Alexander den store, i Grekland. Så han var premiärminister till kejsaren Candragupta, och han har många moraliska instruktioner och sociala instruktioner. I en av sina verser, säger han att āyuṣaḥ kṣaṇa eko 'pi na labhyaḥ svarṇa-koṭibhiḥ. Āyuṣaḥ, "på din livslängd." Anta att du är tjugo år gammal. Idag är 19 maj, och det var 04:00 Nu, den här gången, 04:00, 19 maj 1969, borta. Du kan aldrig få tillbaka även om du är beredd att betala miljontals dollar. Försök att förstå. På samma sätt är ännu ett ögonblick av ditt liv till spillo för ingenting, om det bara är för sinnesnjutning - äta, sova, parning och försvara - då vet du inte värdet av ditt liv. Du kan inte få tillbaka ens ett ögonblick av ditt liv genom att betala miljontals dollar. Försök att förstå hur mycket värdefullt ditt liv är.

Så vår Kṛṣṇamedvetna rörelse är att låta folk veta hur mycket värdefullt livet är, och använda den på det sättet. Vår rörelse är sarve sukhino bhavantu: alla blir glada. Inte bara det mänskliga samhället, även djursamhället. Vi vill se alla glada. Det är Kṛṣṇamedvetna rörelsen. Och det är praktiskt; Det är inte drömmar. Du kan bli lycklig. Bli inte bli besviken, bli inte förvirrad. Ditt liv har ett värde. Du, i det här livet, du kan förverkliga ditt eviga liv, evigt lycksaligt liv av kunskap. Det är möjligt; det är inte omöjligt. Så vi helt enkelt överför detta budskap till världen, att "Ditt liv är mycket värdefullt. Slösa inte bort det precis som katter och hundar. Försök att utnyttja det fullt ut." Det är ett uttalande i Bhagavad-gītā. Vi har publicerat Bhagavad-gītā. som den är. Försök att läsa den. I den Bhagavad-gītā. i fjärde kapitel sägs det, janma karma me divyaṁ yo jānāti tattvataḥ: om du bara försöker förstå vad som är Kṛṣṇa, vad är Hans verksamhet, vad är Hans liv, var bor Han, vad gör Han .... janma karma. Janma betyder framträdande och försvinnande; karma innebär aktiviteter; divyam - transcendental. Janma karma me divyaṁ yo jānāti tattvataḥ.. Den som känner till Kṛṣṇa's framträdande och verksamhet i sanning- inte från känslor utan genom vetenskapliga studier - då är resultatet tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti kaunteya (BG 4.9). Helt enkelt genom att förstå Kṛṣṇa, kommer du inte mer att komma tillbaka till detta eländiga tillstånd av materiell existens. Detta är faktum. Även i ditt liv, i detta liv, du förstår, du ska bli glad.