SV/Prabhupada 0233 - Vi får Krishnamedvetande genom nåden från guru och Krishna

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vi får Krishnamedvetande genom nåden från guru och Krishna
- Prabhupāda 0233


Lecture on BG 2.4-5 -- London, August 5, 1973


Så Kṛṣṇa har fiender. Arisudana. Och han måste döda dem. Kṛṣṇa har två uppgifter: paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtam (BG 4.8). Skurkar ... De är uslingar. Demonerna som utmanar Kṛṣṇa, som vill konkurrera med Kṛṣṇa, som vill dela egendom med Kṛṣṇa, De är alla fiender till Kṛṣṇa, och de ska dödas. Så att döda fiender här är okej, inte i normala fall. Då är nästa fråga, "Okej, fiender, kan du döda, medges. Men hur kan Du råda mig att döda mina gurus? Gurūn ahatvā. Men om det är för Kṛṣṇa's skull, om det finns behov, måste du döda din guru också. Det är filosofin. För Kṛṣṇa's skull. Om Kṛṣṇa vill, så kan du inte ... Om Kṛṣṇa vill att du ska döda din guru, då måste du göra det. Det är Kṛṣṇamedvetande. Naturligtvis kommer Kṛṣṇa inte be dig att döda guru, men ... Eftersom guru och Kṛṣṇa är desamma. Guru-Kṛṣṇa-kṛpāya (CC Madhya 19.151). Vi får Kṛṣṇamedvetande genom nåden från guru och Kṛṣṇa. Så verklig guru får aldrig dödas, men den så kallade guru måste dödas. Den så kallade, pseudo guru, falska guru, han bör bli dödad. Precis som Prahlāda Mahārāja.. Medan Prahlāda Mahārāja. Han stod. Här är, Nṛsiṁhadeva dödar hans far. Fadern är guru. Sarva-devamayo guruḥ (SB 11.17.27). På samma sätt är far också guru, åtminstone, officiell guru. Materiellt är han guru. Så hur kan Prahlāda Mahārāja tillåta Nṛsiṁhadeva att döda sin guru? Hans far. Alla vet att Hiraṇyakaśipu är fader. Vill du se att din far dödas av någon person och du bara står där? Du kommer inte att protestera? Är det din plikt? Nej, det är inte din plikt. När din far blir attackerad, måste du protestera. Åtminstone om du inte kan, måste du slåss. Först och främst måste du offra ditt liv: "Hur är det, min far dödas framför mina ögon?" Det är vår plikt. Men Prahlāda Mahārāja protesterade inte. Han kunde ha bett - han är hängiven - "Min bäste herre, Prabhu, min Herre, kan Du ursäkta min far." Han gjorde det. Men han visste att "Min far dödas inte. Det är kroppen av fadern." Senare han bad för sin far på ett annat sätt. Först av allt, när Nṛsiṁhadeva var arg, Han dödade kroppen, han visste att "Kroppen är inte min pappa. Själen är min far. Så låt Herren tillfredsställa sig själv genom att döda kroppen av min far, sen skall jag rädda honom. "