SV/Prabhupada 0281 - Människan är djur, men rationellt djur

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Människan är djur, men rationellt djur rationnel
- Prabhupāda 0281


Lecture on BG 7.2 -- San Francisco, September 11, 1968

Yaj jñātvā neha bhūyo 'nyaj jñātavyam avaśiṣyate. Bhūyo betyder inget mer att förstå. Allt är helt känt. Då kan man fråga varför människor inte förstår Kṛṣṇa. Det är, naturligtvis, en relevant fråga, och som besvaras av Kṛṣṇa i nästa vers.

manuṣyāṇāṁ sahasreṣu
kaścid yatati siddhaye
yatatām api siddhānāṁ
kaścin māṁ vetti tattvataḥ
(BG 7.3)

Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu. Det finns olika typer av män. Precis som vi vet bara alla på denna planet, bortsett från andra planeter, Det finns hundratals och tusentals sorter av män. Även här där vi sitter, så många damer och herrar, det finns olika sorter. Och om du går utanför, det finns olika sorter. Om du åker till ett annat land- Indien, Japan, Kina - hittar du annorlunda. Därför är det sagt, manuṣyāṇāṁ sahasreṣu (BG 7.3), av många, många olika sorters män, kaścid yatati siddhaye, bara några personer bestämmer sig för att förstå livsfilosofi. Eftersom människan är ett rationellt djur. Människan är rationell. Människan är djur, men rationellt djur. Den särskilda gåvan till människan är att han kan avgöra vad som är bra, vad är dåligt. Han har fått en extra kunskap än djuren. Så i nuläget utbildningssystemet är så dåligt att det är praktiskt taget djurutbildning. Djurutbildning betyder när vi är alltför mycket intresserade med att äta, sova, parning och försvara, det är animalisk utbildning. Äta, sova, parning och försvara, oh, hittar du hos djur. Det finns ingen skillnad. De har fått sina egna sätt att försvara, de har fått egna sätt att sova, de har fått egna sätt för parning. Du parar dig med din fru i en avskild plats, i ett trevligt rum i ett dekorerat rum, men en hund parar på gatan, men resultatet är detsamma. Så för att förbättra metoden för parning är inte befordran av civilisationen. Det är polerad djurcivilisation, det är allt. Djuret också, hunden kan också försvara sig från andra hundar. Och om du tror att du har upptäckt atomenergi för att försvara dig själv, är det inte främjande av den mänskliga civilisationen. Den är försvarsåtgärd, det är allt. På samma sätt, om du analyserar. Människans analys är perfekt när han söker efter sin konstitutionella ställning. "Vad är jag? Vad är jag? Är jag den här kroppen? Varför jag har kommit till världen? "Denna nyfikenhet krävs. Det är det speciella privilegium för människan. Därför så snart som man börjar fråga "Vad är jag?" och om han fortsätter att söka efter detta, då kommer han till Gud. Eftersom han är en del av Gud. Han är ett exempel på Gud. Därför manuṣyāṇāṁ sahasreṣu (BG 7.3). Av många, många tusen sorter av män, en, eller säg några personer kan vara intresserade av att lära känna Gud. Inte bara vet ... inte känna Gud, bara för att känna sig själv. Och om han verkligen vill känna sig själv, sedan så småningom kommer han till Gud.