SV/Prabhupada 0310 - Jesus är Guds representant, och Hari-nama är Gud

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Föregående Sida - Video 0309
Nästa Sida - Video 0311 Go-next.png

Jesus är Guds representant, och Hari-nama är Gud
- Prabhupāda 0310


Lecture -- Seattle, October 2, 1968

Prabhupāda: Ja?

Mahāpuruṣa: Prabhupāda, finns det någon motsättning, eftersom Herren Jesus Kristus och Herren Caitanya båda uppenbarade sig i Kali-yuga, och Herren Jesus Kristus sade att "Det enda vägen till Gud är genom mig. Bara tro på mig eller överlämna er till mig, " och Herren Caitanya lärde att hari-nāma är det enda sättet att nå andlig insikt i denna tidsålder?

Prabhupāda: Så där hittar du skillnaden? Om Herren Jesus Kristus säger, "Genom mig," det betyder att han är Guds representant, och hari-nāma är Gud. Så antingen genom företrädare för Gud eller Gud, samma sak. Gud och Guds ställföreträdare, det är ingen skillnad. Även i dessa vanliga affärer, om jag skickar några företrädare, om han skriver under något för min räkning, Jag måste acceptera att, eftersom han är min företrädare. På liknande sätt blir Gud kontaktad via Gud eller genom sin representant. Samma sak. Enda skillnaden kan vara av förståelsen. Eftersom Herren Jesus Kristus talade till ett samhälle som inte var särskilt avancerat. Du kan förstå att en sådan stor personlighet, Gudsmedveten person, korsfästes. Bara se tillståndet i samhället. Med andra ord, det var ett låggradigt samhälle. Så de kunde inte förstå hela filosofin om Gud. Det är tillräckligt. "Gud skapade. Bara ta det." De var inte intelligenta att förstå hur skapandet ägde rum. Hade de varit intelligenta, skulle de inte ha korsfäst en sådan stor personlighet som Jesus Kristus.

Så vi måste förstå vad som är villkoret för samhället. Precis som i Koranen sägs det av Muhammad att "Från denna dag har du inget samlag med din mamma." Bara ta reda på tillståndet i samhället. Så vi måste ta hänsyn till tid, omständigheter, samhälle, och sedan predika. Så för ett samhället som detta, är det inte möjligt att förstå de höga filosofiska saker, som det står i Bhagavad-gītā. Men det primära faktum, auktoriten är Gud, som accepteras både i Bibeln och Bhagavad-gītā. Bibeln börjar, "Gud är den högsta auktoriteten", och Bhagavad-gītā. konkluderar: "Överlämna dig." Var är skillnaden? Bara beskrivningen är beroende på tid, samhället, och plats och människor. Det är allt. De är inte Arjuna. Förstår du? Så saker som skall förstås av Arjuna, är inte möjlig för de personer som hade korsfäst Jesus Kristus. Du måste studera i det ljuset. Samma sak. En ordbok, en fickordbok, barns lexikon och ordbok, internationell ordbok, båda av dem är ordbok, men värdet är annorlunda. Det lexikonet är avsettför en klass av barn, och ett annat lexikon är avsett för höga forskare. Men ingen av dem kan du säga att det inte är lexikon. Det kan du inte säga. Båda är lexikon. Så vi måste ta hänsyn till tid, plats, personer, allt. Precis som Herren Buddha, han sade bara att "Stoppa detta nonsens med djurdödande." Det var hans propaganda. De var så låg kvalitet av människor, helt enkelt finna glädje i djurdödande. Så för att höja dem, Buddha ville stoppa detta nonsens: ". Sluta döda" Så varje gång en annan representant för Gud, eller Gud, kommer för att undervisa människor i olika omständigheter. Så beroende på omständigheterna kan det finnas en viss skillnad i förklaring, men den primära faktorn förblir densamma. Buddha sa: "Okej, det finns ingen Gud, men du överlämnar dig till mig." Så var är skillnaden? Det innebär att man måste acceptera Guds auktoritet antingen på det ena eller det andra sättet.