SV/Prabhupada 0325 - Försök att sprida denna Krishnamedvetna rörelse det är din sadhana

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Försök att sprida denna Krishnamedvetna rörelse det är din sadhana
- Prabhupāda 0325


Class in Los Angeles -- Los Angeles, November 15, 1968

Så Kṛṣṇamedvetande är så trevligt. Det är testet. Alla dessa pojkar, kan någon komma och fråga dem hur de mår. Om de inte känner någon andlig tillfredsställelse, hur kan de ge upp allting och vara engagerade i denna Kṛṣṇamedvetna chantning ? Därför är detta testet. Naiṣāṁ matis tāvad urukramāṅghrim. Matis tāvad. Matis tāvad urukramāṅghrim. Urukramāṅghrim. Urukrama ett annat namn på Kṛṣṇa är Urukrama. Urukrama innebär ... Uru betyder mycket svårt, och krama betyder steg. Precis som Kṛṣṇa i Vāmana-avatāra,Han tog sina steg upp mot himlen. Hans namn är därför Urukrama. Så man kan inte fixera sitt sinne på Kṛṣṇa's lotus fötter såvida mahīyasāṁ pāda-rajo-'bhiṣekaṁ niṣkiñcanānāṁ na vṛṇīta yāvat. Detta är inte möjligt så länge han inte har möjlighet att röra dammet av lotusfötterna av en personlighet som är niṣkiñcana, som inte har någon materiell längtan; mahīyasām, och livet är tillägnat endast för Kṛṣṇa. Så snart man kommer i kontakt med en sådan personlighet, genom hans nåd, denna sak, detta Kṛṣṇamedvetande kan uppnås. Inte genom någon annan metod. Naiṣāṁ matis tāvad urukramāṅghrim (SB 7.5.32). Testet kommer att varaspṛśaty anarthāpagamo yad-arthaḥ mahīyasāṁ pādo-rajo-'bhiṣekaṁ niṣkiñcanānāṁ na vṛṇīta yāvat. Detta är testet, och det är sättet att närma sig en bona fide människa och ta emot detta Kṛṣṇamedvetande från honom, genom hans nåd, genom hans nåd. Men så fort man får, omedelbart börjar hans frigörelse från materiell insnärjning. Omedelbart, omedelbart. Och sedan som han gör ytterligare framsteg, framsteg, framsteg, blir hans liv sublimt. Nu en sak ... Man kan ifrågasätta, antag att man tagit upp Kṛṣṇamedvetande av sentimentala skäl, men han kunde inte avsluta det. Vad är resultatet? Det sägs också i Śrīmad-Bhāgavatam. Tyaktvā sva-dharmaṁ caraṇāmbujaṁ harer (SB 1.5.17). Sva-dharmam.

Sva-dharma innebär att alla har fått några specifika plikter, yrken. Alla. Så om någon ger upp sin specifika plikt där han är engagerad, tyaktvā sva-dharmam ... Precis som många pojkar och flickor, de kommer hit. De var engagerade i något annat, men helt plötsligt ger de upp och de går med i denna Kṛṣṇamedvetna rörelse. Så för dem, säger Bhāgavata, tyaktvā sva-dharmam ... Sva betyder hans eget yrke, dharma Här betyder dharma inte religion. Yrkesplikt.Tyaktvā sva-dharmaṁ caraṇāmbujaṁ harer. Antag att efter att ha hört några föreläsningar i denna Kṛṣṇamedvetande rörelse, han stadgar sig, "Nu skall jag börja Kṛṣṇamedvetande" och ger upp sina föreskrivna plikter eller yrkesplikt. Tyaktvā sva-dharmaṁ caraṇāmbujaṁ harer bhajann apakvo 'tha patet tato yadi (SB 1.5.17) . Bhajann. Nu börjar han chanta eller följa reglerande principer, men helt plötsligt, han faller ner. Han faller ner. Han kunde inte fullfölja. Av någon anledning eller av vissa omständigheter, han faller ner. Så Bhāgavata säger: "Vad är fel med honom, även om han faller ner?" Bara se. Även om han faller ner på grund av omogen utveckling av Kṛṣṇamedvetande, ändå är han inte förlorare. Och Bhāgavata säger ko vārtha āpto 'bhajatāṁ sva-dharmataḥ. Och vad är resultatet för en som är mycket stadigt engagerad i hans yrkesplikt? Han är helt enkelt en förlorare eftersom han inte vet vad som är syftet med sitt liv. Men här, en person som kommer i Kṛṣṇamedvetande, även för ett par dagar om han är med oss, han får kontaminering av Kṛṣṇamedvetande så att i sitt nästa liv han ska börja igen, igen, igen. Så han är inte förlorare. En injektion av Kṛṣṇamedvetande kommer att göra honom perfekt i Kṛṣṇamedvetande en dag, och han är säker på att gå tillbaka till Gudomen, tillbaka till hemmet. Så försök att sprida denna Kṛṣṇamedvetna rörelse. Och detta är din sādhana, genomförande av askes, botgöring. Eftersom du måste möta så många motstridiga element. Du måste kämpa med dem. Det är tapasya. Du tolererar så mycket förolämpningar, så mycket oro, och så mycket besvär, personliga obehag, allt offras, pengar - men det kommer inte att gå förgäves. Var så säker. Det kommer inte att gå förgäves. Kṛṣṇa kommer jag menar, belöna dig tillräckligt. Ni fortsätter att föra vidare detta Kṛṣṇamedvetande. Tack så mycket.