SV/Prabhupada 0333 - Utbilda alla att bli gudomliga

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Utbilda alla att bli gudomliga
- Prabhupāda 0333


Lecture on BG 16.6 -- Hawaii, February 2, 1975

Evaṁ paramparā-prāptam imaṁ rājarṣayo viduḥ (BG 4.2). Så exakt så. Här är solen en obetydlig del, skapelse, av Herren. Och solen har så mycket strålning, kroppsliga strålar att det lyser upp och värmer hela universum. Du kan inte förneka det. Detta är solens position. Och det finns miljoner och miljarder solar, några av dem större än denna sol. Detta är den minsta solen. Det finns större, större solar. Så vi kan förstå vad som är kroppsstrålarna. Det finns ingen svårighet. De kroppsliga strålarna av Kṛṣṇa kallas Brahman. Yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi-koṭiṣu vasudhādi-vibhūti-bhinnam, tad brahma: (Bs. 5.40) "Det är Brahman, detta prabhā."

Så på samma sätt, är Kṛṣṇa närvarande i allas hjärta, lokaliserad. Detta är opersonlig expansion. Precis som solskenet är opersonlig expansion av solens strålar, så på samma sätt, Brahman-utstrålninmgen är den opersonliga expansionen av Kṛṣṇa's kroppsliga strålar. Och den del genom vilken han är närvarande överallt, aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-stham ... (B. 5,35). Han är i detta universum. Han är i ditt hjärta, i mitt hjärta. Han är i allt. "Allt" betyder även i atomen, paramāṇu. Det är Hans Paramātmā-funktion. Och den sista och slutliga funktionen är Kṛṣṇa's personliga kropp. Sac-cid-ānanda-vigrahaḥ. Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ (Bs. 5.1).

Vigrahaḥ betyder form. Denna form är inte som vår. Den är sat, cit, ānanda. Kroppen har också tre funktioner. Sat betyder evigt. Så därför, Hans kropp skiljer sig från vår kropp. Vår kropp är inte evig inom historien. När denna kropp skapas av far och mor, det är ett datum, början. Och när denna kropp är slut, tillintetgjord, finns det ett annat datum. Så vad som helst inom datum, är historia. Men Kṛṣṇa är inte så. Anādi. Du kan inte beräkna när Kṛṣṇa's kropp började. Anādi. Adi, adi igen. Han är början på alla. Anādi. Han själv är anādi; ingen kan räkna ut vad som är Hans uppenbarelse-datum. Han är bortom historia. Så, men han är början för alla. Precis som min far är början av min kropp. Fadern är orsaken till början av min kropp eller din krop, allas. Så därför har Han ingen början, Han har inte någon far, men han är den högsta fadern. Det är uppfattningen, den kristna uppfattningen: Gud är den högsta fadern. Det är faktum, eftersom Han är början till alla. Janmādy asya yataḥ: (SB 1.1.1) "Vadhelst som har kommit till stånd, det kommer från Kṛṣṇa." Det står i Bhagavad-gītā. Aham ādir hi devānām (BG 10.2). De devatās ... Denna brahmāṇḍa är skapad av Brahmā Han kallas en av halvgudarna. Så Kṛṣṇa säger, aham ādir hi devānām, "Jag är i början på devatās, halvgudar." Så om du studerar Kṛṣṇa på detta sätt, då blir du daiva, gudomlig. Gudomlig.

Vår Kṛṣṇamedvetna rörelse är avsedd för att utbilda alla att bli gudomliga. Det är programmet. Så vad är vinsten genom att bli gudomlig? Det beskrivs i den föregående versen. Daivī sampad vimokṣāya (BG 16.5). Om du blir gudomlig och förvärvar gudomliga egenskaper, abhayaṁ sattva-saṁśuddhiḥ jñāna-yoga-vyavasthitiḥ... Det vill säga ... Vi har redan diskuterat. Så om du blir gudomlig ... Det finns inte något hinder för att bli gudomlig. Helt enkelt måste du träna för tjänsten. Precis som alla kan bli en domare i högsta domstolen. Alla kan bli president i USA. Det finns inga hinder. Men du måste vara kvalificerad. Om du uppfyller kraven, så kan du bli någon ... passa i vilken position som helst. På samma sätt som det är sagt, den gudomliga, att bli daivī, du måste kvalificera dig för att bli gudomlig. Hur blir man gudomlig? Det har redan beskrivits. Vi har redan...

Så om du är kvalificerar dig själv genom de gudomliga egenskaperna, vad är fördelen? Daivī sampad vimokṣāya. Mokṣa. Mokṣa betyda befrielse. Så om du odlar gudomliga egenskaper, då är du lämpad för befrielse. Vad är befrielse? Befrielse från upprepad födelse och död. Det är vårt verkliga lidande. Den moderna, skojar- civilisationen, de vet egentligen inte vad som är slutet på lidandet. De vet inte. Det finns ingen utbildning. Det finns ingen vetenskap. De tänker att "Här denna lilla livscykel, säg, femtio år, sextio år, hundra år, som mest, Om vi ​​får en fin fru, en fin lägenhet och fin bil, som går fort, och en fin flaska whisky ... " Det är hans perfektion. Men det är inte vimokṣāya. verklig vimokṣa, befrielse, betyder ingen mer födelse, död, ålderdom och sjukdom. Det är vimokṣa. Men de vet inte ens.