SV/Prabhupada 0343 - Vi försöker att utbilda Mudhas

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vi försöker att utbilda Mudhas
- Prabhupāda 0343


Lecture on BG 3.27 -- Madras, January 1, 1976

Kṛṣṇa, när han var närvarande på den här planeten, Han visade praktiskt, att Han kontrollerade alla men ingen kontrollerade Honom. Det är īśvara. Det kallas parameśvara. īśvara kan alla vara. Gud kan alla vara. Men Gudomen är Kṛṣṇa. Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (Katha Upaniṣad 2.2.13). Så vi ska förstå det efter bästa förmåga, och det är inte särskilt svårt. Samma härskare kommer framför oss som en av oss, som människa. Men vi accepterar honom inte. Det är svårigheten. Avajānanti māṁ mūḍhā mānuṣīṁ tanum āśritam (BG 9.11). Det är mycket beklagligt. Kṛṣṇa säger att "Jag kommer för att visa vem som är den högsta härskaren, och Jag spelar en människa så att alla kan förstå. Jag ger undervisning i Bhagavad-gītā. Ändå dessa dårar, lymmlar de kan inte förstå. " Så Gud är där. Vi ger Guds namn, Kṛṣṇa, Guds adress också, Vṛndāvana, Guds fars namn, moders namn. Så varför... Vad är svårigheten att ta reda på Gud? Men de kommer inte att acceptera. De kommer inte att acceptera. Mūḍha. De har beskrivits som mūḍha.

Så i morse en tidningsreporter frågade mig: "Vad är syftet med din rörelse?" Så jag sa, "Att utbilda mūḍhas, det är allt." Detta är summan och innehållet i denna Kṛṣṇamedvetna rörelse, att vi försöker att utbilda mūḍhas. Och vem är mūḍha? Det beskrivs av Kṛṣṇa. Na māṁ duṣkṛtino mūḍhāḥ prapadyante narādhamāḥ (BG 7.15). Varför? Māyayāpahṛta-jñānāḥ. Varför har māyā tagit bort hans kunskap? Āsuraṁ bhāvam āśritāḥ. Vi har fått en mycket enkel test, precis som en kemist i det lilla provröret kan analysera vad vätskan är. Så vi är inte särskilt intelligenta. Vi är också en av så många mūḍhas, men vi har fått provröret. Kṛṣṇa säger ... Vi vill förbli mūḍha och ta utbildning från Kṛṣṇa. Detta är Kṛṣṇamedvetande. Vi framhåller oss inte som mycket lärda vetenskapsmän och mycket framstående vetenskapsmän - "Vi vet allt."

Nej, vi är ... Caitanya Mahāprabhu, Han försökte också att förbli en mūḍha. Han, när han talade med Prakāśānanda Sarasvatis ... Han var Māyāvādī sannyasi. Caitanya Mahāprabhu dansade och chantade. Så dessa Māyāvādī- sannyasier kritiserade honom att "Han är en sannyāsī, och Han bara sjunger och dansar med några sentimentala personer. Vad är detta?" Så ett möte arrangerades mellan Prakāśānanda Sarasvati och Caitanya Mahāprabhu. I detta möte deltog Caitanya Mahāprabhu som en ödmjuk sannyāsī. Så Prakāśānanda Sarasvatī frågade Honom, "Herre, Du är en sannyāsī. Din uppgift är att alltid studera Vedānta. Så hur kommer det sig att Du chantar och dansar? Du läser inte Vedānta. " Caitanya Mahāprabhu sade, "Ja, sir, det är ett faktum. Jag gör det eftersom min Guru Maharaja såg mig som en mūḍha, lymmel. " "Hur kommer det sig?" "Han sa, guru more mūrkha dekhi' karila śāsana (CC Adi 7.71). Min Guru Mahārāja såg mig en dåre nummer ett, och han tillrättavisade mig. " "Hur han har tillrättavisat dig?" Nu, "Du har ingen behörighet att studera Vedānta. Det är inte möjligt för dig. Du är en mūḍha. Det är bättre att du chantar Hare Kṛṣṇa."

Så vad är Hans syfte? Syftet är, i nuläget, dessa mūḍhas, hur ska de kunna förstå Vedānta? Bättre att chanta Hare Kṛṣṇa. Då kommer du att få all kunskap.

harer nāma harer nāma harer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva nāsty eva gatir anyathā
(CC Adi 17.21)

I denna tidsålder är människor så fallna och hur ska de kunna förstå Vedānta och vem har tid att läsa Vedānta? Så bättre att ta utbildning från Vedānta direkt, som Kṛṣṇa säger, vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ (BG 15.15)

Så Vedānta-kunskap är śabdād anāvṛtti. Genom att chanta śabda-brahma kan man befrias. Så det här, det är rekommenderat i śāstras:

harer nāma harer nāma harer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva nāsty eva gatir anyathā
(CC Adi 17.21)

Så om man faktiskt är intresserad av hur man blir befriad från denna materiella träldom, Janma-mṛtyu-Jara-vyādhi (BG 13.9) - dessa är problemen - då, enligt śāstra, enligt mahājana, måste man ta till detta sjungande av Hare Kṛṣṇa mahā-mantra. Detta är vårt, menar jag att säga, syfte.