SV/Prabhupada 0347 - Först tar du födsel där Krishna är närvarande just nu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Först tar du födsel där Krishna är närvarande just nu
- Prabhupāda 0347


Lecture on BG 2.14 -- Mexico, February 14, 1975

Hṛdayānanda: Vi vill genom att rena oss själva känna vår relation som vi har med Gudomens Högsta Personlighet?

Prabhupada: Ja, det är centret av rening.

Hṛdayānanda: (spanska)

Hanumān: Prabhupāda, jag skulle vilja veta, om det inte finns någon födelse i den andliga världen, hur ska vi åter komma in i andliga världen?

Prabhupāda: Hm? Födelse innebär först av allt att du tar din födelse där Kṛṣṇa är närvarande nu. Kṛṣṇa är närvarande i ett av flera universum. Det finns otaliga universum. Så du tar din födelse i nästa universum, eller där Kṛṣṇa är nu. Då blir du tränad. Och när du är upplärd, då kan du personligen gå till Vaikuṇṭha. Ingen födelse. Hm, vad är det?

Hṛdayānanda: Fler frågor och svar?

Prabhupāda: Om du vill kan jag fortsätta.

Hṛdayānanda: Om det finns ett annat sätt att komma till Gud. Om det finns ett annat sätt.

Prabhupāda:: Nej (skratt) Eftersom det anges i Bhagavad-gītā,:bhaktyā mām abhijānāti

yāvān yaś cāsmi tattvataḥ
tato māṁ tattvato jñātvā
viśate tad-anantaram
(BG 18.55)

Ta reda på detta, bhaktyā mam abhijānāti.

Hṛdayānanda:

bhaktyā mām abhijānāti
yāvān yaś cāsmi tattvataḥ
tato māṁ tattvato jñātvā
viśate tad-anantaram
(BG 18.55)

Prabhupāda: Ingen får komma in i Guds rike utan att ha blivit en bhakta. (paus) Och det finns ingen svårighet att bli bhakta eftersom ... För att bli bhakta betyder fyra principer. En sak är att alltid tänka på Kṛṣṇa. Man-manā bhava mad-bhaktaḥ.. Det är bhakta. Helt enkelt genom att tänka på Kṛṣṇa. Det är Hare Kṛṣṇa. När du chantar Hare Kṛṣṇa, tänker du på Kṛṣṇa. Du blir bhakta omedelbart. Sedan efter att ha blivit man-manā bhava, mad-yājī: "Ni tillber Mig" māṁ namaskuru, ", och offrar vördnadsbetygelser." Det är en mycket enkel sak. Om du tänker på Kṛṣṇa och om du offrar lite vördnadsbetygelser och om du dyrkar Honom, dessa tre saker kommer att göra dig till Bhakta och du går tillbaka hem, tillbaka till Gudomen. Vi undervisar denna sak: chanta Hare Kṛṣṇa offra vördnadsbetygelser åt gudsgestyalten och tillbedjan. Avsluta alla andra aktiviteter.

Hṛdayānanda: (spanska)

Så varför skall de gå jñāna vägen? Det krävs så mycket kunskap och så mycket grammatik, så mycket pressande på näsan, så många saker. Du slipper alla dessa saker. Helt enkelt bara göra dessa tre saker och du blir bhakta. Varför tar du inte den enklaste processen och går tillbaka hem, tillbaka till Gudomen? Tack så mycket.