SV/Prabhupada 0384 - Gauranga Bolite Habe innebörd

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Gauranga Bolite Habe innebörd
- Prabhupāda 0384


Purport to Gauranga Bolite Habe -- Los Angeles, January 5, 1969

Detta är en sång sjungen av Narottama dāsa Ṭhākura. Han säger: "När vill den dagen komma, att jag bara ska sjunga Herren Caitanya's namn, och min kropp skakar av frossa? " Gaurāṅga bolite habe pulaka-śarīra. Pulaka-śarīra frossa på kroppen. När man faktiskt befinner sig på den transcendentala plattformen, ibland finns det åtta typer av symptom: gråta, prata som en galning, och frossa i kroppen, dans utan att bry sig om andra män ... Dessa symtom utvecklas automatiskt. De praktiseras inte på konstgjord väg. Så Narottama dāsa Ṭhākura väntar på den dagen, inte att man måste artificiellt imitera. Det rekommenderar han inte. Han säger: "När den dagen kommer, så att helt enkelt genom att uttala namnet på Herren Caitanya, kommer jag att få frossa på min kropp? " Gaurāṅga bolite habe pulaka-śarīra. Och hari hari bolite: "Och så fort jag ska sjunga" Hari Hari "eller" Hare Kṛṣṇa " kommer det att rinna tårar från mina ögon. " Hari hari bolite nayane ba'be nīra. Nīra betyder vatten. På samma sätt, Chaitanya Mahāprabhu sa också att "När den dagen kommer?" Vi ska helt enkelt eftersträva. Men genom Kṛṣṇa's nåd, kan vi nå detta stadium, dessa symptom kommer automatiskt. Men Narottama dāsa Ṭhākura säger att det inte är möjligt, att nå detta stadium utan att befrias från materiell tillgivenhet.

Därför säger han, āra kabe nitāi-cander, koruṇā hoibe: "När den dagen kommer, när Lord Nityānanda's barmhärtighet kommer att skänka mig så att ..." Viṣaya chāḍiyā. Āra kabe nitāi-cander koruṇā hoibe, saṁsāra-bāsanā mora kabe tuccha ha'be. Saṁsāra-bāsanā innebär en önskan om materiell njutning. Saṁsāra-bāsanā mora kabe tuccha ha'be: "När min önskan om materiell njutning kommer att vara obetydlig, oviktig." Tuccha. Tuccha innebär en sak som vi räknar som inget värde ". Kasta bort" På samma sätt är andlig utveckling möjligt när man är övertygad om, att "denna materiella värld och materiella lycka inte har något värde. Det kan inte ge mig någon verklig lycka i livet. " Denna övertygelse är mycket nödvändigt. Saṁsāra-bāsanā mora kabe tuccha ha'be. Och han säger också att "När ska jag bli fri från önskningar om materiell njutning, då blir det möjligt att se den verkliga naturen av Vṛndāvana. " Visaya chāḍiyā kabe śuddha ha'be mana: "När mitt sinne kommer att vara helt renat, oförorenat från materiell besmittelse, då blir det möjligt för mig att se vad som är Vṛndāvana. " Med andra ord kan man inte gå till Vṛndāvana med våld och bo där, och komma att uppnå denna transcendentala lycksalighet. Nej. Man måste göra sitt sinne befriat från alla materiella önskningar. Då kan man leva i Vṛndāvana och njuta av sin fördelaktiga boning. Så Narottama dāsa Ṭhākura säger att. Viṣaya chāḍiyā kabe, śuddha ha'be mana: "När mitt sinne är befriat från besmittelsen av denna materiella njutning och jag skall bli renad, då kommer det att vara möjligt för mig att se Vṛndāvana som det är. " Annars är det inte möjligt.

Och han säger igen att gå till Vṛndāvana betyder. att förstå de transcendentala lekarna av Rādhā och Kṛṣṇa. Hur kommer detta att vara möjligt? Så han säger, rūpa-raghunātha-pade hoibe ākuti. Rūpa, Rūpa Gosvāmī, med början från Rūpa Gosvāmī ner till Raghunātha dāsa Gosvāmī, Det fanns sex Gosvāmīs: Rūpa, Sanātana, Gopāla Bhaṭṭa, Raghunātha Bhaṭṭa, Jīva Gosvāmī, Raghunātha dāsa Gosvāmī. Så han säger, Rupa-raghunātha-pade: " Med början från Rūpa Gosvāmī ner till Raghunātha dāsa Gosvāmī," pade, "På deras lotusfötter. När ska jag vara angelägen om att fästas vid deras lotusfötter ..." Rūpa-raghunātha-pade, hoibe ākuti. Ākuti, iver. Vad är denna iver? Det innebär att förstå Rādhā-Kṛṣṇa genom ledning av Gosvāmīs. Man bör inte försöka förstå Rādhā-Kṛṣṇa av sin egen insats. Det kommer inte att hjälpa honom. Som dessa Gosvāmīs har gett oss vägledning, precis som Bhakti-rasāmṛta-sindhu, så måste man följa, steg för steg, hur man gör framsteg. Då kommer det en lycklig dag, då vi ska kunna förstå, vad är lekarna eller de kärleksfulla affärerna mellan Rādhā och Kṛṣṇa. Annars, om vi tar det som en vanlig pojke och flicka, utväxlande sina ömma känslor, då kommer vi att missförstå. Då kommer det att skapa prakṛta-sahajiyā, offer för Vṛndāvana.

Så Narottama dāsa Ṭhākura ger oss vägledning, hur man kan nå det högsta perfekta stadiet av umgänge med Rādhā och Kṛṣṇa. Det första är att man bör vara mycket fäst vid Śrī Caitanya Mahāprabhu. Som kommer att leda oss. Eftersom Han kom för att ge oss förståelsen av Kṛṣṇamedvetande, Därför bör man först av allt överlämna sig till Śrī Caitanya Mahāprabhu. Genom att överlämna sig till Śrī Caitanya Mahāprabhu. kommer Nityānanda Prabhu vara nöjd, och genom att Han blir nöjd, skall vi befrias från materiella önskningar. Och när materiella önskningar inte längre finns, då kommer vi att kunna komma in i Vṛndāvana. Och efter att trädit in i Vṛndāvana, när vi är angelägna om att tjäna de sex Gosvāmīs, då kan vi nå plattformen för att förstå lekarna av Rādhā och Kṛṣṇa