SV/Prabhupada 0391 - Manasa Deha Geha innebörd

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Manasa Deha Geha innebörd
- Prabhupāda 0391


Purport to Manasa Deha Geha

Mānasa, deho, geho, jo kichu mor. Detta är en sång sjungen av Bhaktivinoda Ṭhākura. Han undervisar processen av totalt överlämnande. Mānasa, deho, geho, jo kichu mor. Först av allt, överlämnar han sinnet, eftersom sinnet är ursprunget till alla typer av spekulationer, och överlämnande, utföra hängiven tjänst innebär först att kontrollera sinnet. Därför säger han mānasa, betyder "sinnet" och sedan deha ". sinnena" Śarīra. Deha innebär denna kropp; kropp betyder sinnen. Så om vi överlämnar sinnet till Kṛṣṇas lotusfötter, så blir sinnena automatiskt också överlämnade. Sedan, "mitt hem." Deha, geho. Geho betyder hem.. Jo kichu mor. Alla våra ägodelar omfattas av dessa tre saker: kropp, själ och vårt hem. Så Bhaktivinoda Ṭhākura föreslår att överlämna allt. Arpilū tuwā pade, nanda-kiśor. Nanda-kiśor är Kṛṣṇa. Så "Jag överlämnar mitt sinne, min kropp och mitt hem till Dig." Nu, sampade vipade, jīvane-maraṇe: "Antingen jag är lycklig eller jag är i nöd, antingen jag är levande eller jag är död." Dāy mama gelā, tuwā o-pada baraṇe: "Nu är jag lättad. Jag känner lättnad eftersom jag har överlämnat allt åt Dig. " Mārobi rākhobi-jo Iccha tohārā: "Nu är det upp till Dig, Oavsett om Du behåller mig eller om du vill döda mig, det beror på Dig. " Nitya-dāsa prati tuwā adhikārā: "Du har all rätt att göra vad Du tycker är rätt i förhållande till din tjänare. Jag är din eviga tjänare. " Janmāobi moe icchā jadi tor: "Om du så önskar" - eftersom en hängiven går tillbaka hem, går tillbaka till Gudomen - därför föreslår Bhaktivinoda Ṭhākura "Om du vill att jag återigen får ta födelse, det spelar ingen roll." Bhakta-gṛhe jani janma hau mor "Min enda begäran är att om jag måste ta min födelse, Vänligen ge mig en chans att ta min födelse i en hängivens hus. " Kita-janma hau jathā Tuwa das: "Jag har inget emot om jag föds som en insekt, men jag måste vara i huset av en hängiven. " Bahir mukha brahma-janme nāhi āś: "Jag gillar inte ett liv utan hängivna. Även om jag tar födelse som en Lord Brahmā. Jag vill vara med de hängivna "Bhukti-mukti-spṛhā vihīna je bhaktan.: "Jag vill ha sådana hängivna som inte bryr sig om materiell lycka eller andlig frigörelse." Labhaite tāko saṅga anurakta ".Jag önskar helt enkelt att vara i umgänge med sådana rena hängivna" Janaka jananī, dayita, tanay: : "Nu, hädanefter, Du är min far, Du är min bror, Du är min dotter, Du är min son, Du är min Herre, Du är min andlige mästare, Du är Allt. " Bhakativinoda kohe, śuno kāna: "Min Herre, Kāna - Kṛṣṇa, Du är Radharanis älskare, men du är mitt liv och själ, vänligen ge mig skydd. "