SV/Prabhupada 0420 - Tro inte att du är en tjänarinna till denna värld

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Föregående Sida - Video 0419
Nästa Sida - Video 0421 Go-next.png

Tro inte att du är en tjänarinna till denna värld
- Prabhupāda 0420


Lecture & Initiation -- Seattle, October 20, 1968

Prabhupāda: (reciterar mantran för eldoffer, hängivna svarar) Tack. ge mig nu radband. Radband. Någon... (Prabhupāda chantar på radband, hängivna chantar Japa) Vad heter du?

Bill: Bill.

Prabhupāda: Så ditt andliga namn är Vilāsa-vigraha. Vilāsa-vigraha. V-i-l-a-s v-i-g-r-a-h-a. Vilāsa-vigraha. Du börjar härifrån, stor kula: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Detta finger ska du inte röra. På samma sätt nästa. På detta sätt du kommer till denna sida, återigen börja härifrån till denna sida. Dina gudbröder kommer att lära dig. Och det finns tio typer av förseelser som du ska undvika. Jag skall förklara. Du har fått ett papper, att tio typer av förseelser?

Lärjunge: Ja.

Prabhupāda: Buga. (Ord för ord med Vilāsa-vigraha upprepa)

nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale
śrīmate bhaktivedānta svāmin iti nāmine


Chanta Hare Kṛṣṇa och var glad. Tack. Hare Kṛṣṇa. (Hängivna chantar japa) Ditt namn?

Rob: Rob.

Prabhupāda: Rob. Så ditt andliga namn är Revatīnandana. R-e-v-a-t-i, Revatī, nandana, n-a-n-d-a-n. Revatīnandana betyder son till Revatī. Revatī var en av hustrurna till Vasudeva, Kṛṣṇa's styvmor. Och Balarāma var hans son. Så Revatīnandana betyder Balarāma Revatīnandana dāsa brahmacārī, är ditt namn. Chanta med början härifrån och så vidare. Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare, Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare. Sedan nästa. På detta sätt, kommer du till denna sida, sedan återigen börja härifrån. Dina gudbröder lär dig. Buga. Buga. (Ord för ord med Revatīnandana upprepa)

nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale
śrīmate bhaktivedānta svāmin iti nāmine

Nu ta ditt radband. Börja. Chanta. (Hängivna chantar Japa) Vad är den gjord av? Metall? Varför är den så tung, denna?

Ung man: Det är ett frö, Swamijī.

Prabhupāda: Åh, är det frö? Vad är det för frö?

Ung man: Jag vet inte. Ett stort frö.

Prabhupāda: Det är mycket tungt. Precis som en kula. Kṛṣṇa- kula. (skratt) (Hängivna chantar Japa) Så ditt andliga namn är Śrīmatī dāsī. Śrīmatī. S-r-i-m-a-t-i. Śrīmatī dāsī. Śrīmatī betyder Rādhārāṇī.

Śrīmatī: Betyder vad?

Prabhupāda: Śrīmatī betyder Rādhārāṇī. Så Rādhārāṇī dāsī innebär att du är tjänarinna till Rādhārāṇī. Tro inte att du är tjänarinna av denna värld. (skratt) Det är mycket lyckosamt att bli tjänarinna till Rādhārāṇī. Ja. Så Śrīmatī dāsī, är ditt namn. Så du chantar med början härifrån, Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare, Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare. Sedan nästa. På detta sätt kommer till denna sida och sedan återigen börja. Sexton rundor åtminstone. (Ord för ord med Śrīmatī upprepa)

nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale
śrīmate bhaktivedānta svāmin iti nāmine

Okej. Ta. Var glad.

Śrīmatī: Hare Kṛṣṇa.

Prabhupāda: Så var är pappret, tio typer av förseelser? Var är pappret? Det finns tre stadier av chantning . Vad är det? Ung man: Det är en bild hon ritat.

Prabhupāda: Åh, du har ritat detta? Bra. Mycket fint. Tack så mycket.

Jāhnavā: Med din välsignelse, kan du ge detta till Sharon? Vill du ge detta till Sharon med din välsignelse?

Ung man: Śrīmatī dāsī.

Prabhupāda Oh. Det är en present.

Śrīmatī: Tack.