SV/Prabhupada 0424 - Ni ska dra full fördel av denna Vediska kultur

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ni ska dra full fördel av denna Vediska kultur
- Prabhupāda 0424


Lecture on SB 1.1.1 -- New York, July 6, 1972

Sanskrit är mycket viktigt, ärat över hela världen. Särskilt i Tyskland, de är mycket förtjusta i denna sanskrit. Det finns många tyska forskare som kan tala sanskrit i timmar. De är mycket seriösa studenter av sanskrit. En av mina gudbröder, han är nu i Sverige, han brukade tala om att "När en indisk studerande brukade komma till vårt land från London" På britternas tid, indier åkte till London, och tog sin examen där, och han blev en stor man. Det var systemet. Så när de kom tillbaka hem, naturligtvis de brukade besöka andra europeiska länder. Så i Tyskland brukade de testa den indiska studenten, hur långt han visste om sin egen kultur. Så den här, min Gudbroder, hans namn var Ernst Schulze, nu är han Sadānanda Swami, så han sa att så snart som vi såg, att eleven inte visste något om hans indiska kultur, omedelbart förkastade vi honom, "Det är meningslöst."

Så om de som är indier, särskilt de som är närvarande i detta möte, att om ni vill förhärliga ert land, då ska ni presentera denna Vediska litteratur. Ni kan inte inponera på västländerna genom så kallad teknisk kunskap. Det är inte möjligt. De ligger långt framme. Hundra år i förväg. Oavsett maskin du kan upptäcka, den maskinen upptäcktes för hundra år sedan i västvärlden. Så du kan inte. Vad som helst. Så om ni vill, indier, att förhärliga ert land, presentera då denna Vediska kultur med hjärta och själ, precis som jag försöker göra det. Så hur människor accepterar det? Det finns substans. Före mig så många swamier kom till det här landet, de kunde inte presentera den äkta varan. De ville ha pengar och gick sen iväg. Det är allt. Vår, denna Kṛṣṇamedvetna rörelse är inte så. Vi vill ge något till västländerna. Det är vårt syfte. Vi har inte kommit för att tigga, vi måste ge dem något. Det är mitt uppdrag. De kom hit för att tigga, "Ge mig ris, ge mig dahl, ge mig vete, ge mig pengar" men jag har kommit hit för att ge något av indisk kultur. Det är skillnaden.

Så ni europeiska, amerikanska studenter, dra full nytta av denna Vediska kultur. Jag arbetar därför så hårt för att vi, innan jag lämnar denna kropp, Jag kan ge er några böcker som ni kan njuta av efter min död. Så utnyttja det. Utnyttja det. Läs varje śloka fint, Försök att förstå innebörden, diskutera bland er själva. Nityaṁ Bhagavata-sevayā. Det är vårt uppdrag. Naṣṭa-prāyeṣv abhadreṣu nityaṁ bhagavata-sevayā (SB 1.2.18). Abhadra, vi har så många smutsiga saker i vårt hjärta. Så dessa smutsiga saker kan renas genom helt enkelt Kṛṣṇamedvetande. Det finns ingen annan metod.

śṛṇvatāṁ sva-kathāḥ kṛṣṇa
puṇya-śravaṇa-kīrtanaḥ
hṛdy antaḥ stho hy abhadrāṇi
vidhunoti suhṛt satām
(SB 1.2.17)
naṣṭa-prāyeṣv abhadreṣu
nityaṁ bhāgavata-sevayā
bhagavaty uttama-śloke
bhaktir bhavati naiṣṭhikī
(SB 1.2.18)

Detta är processen. Śṛṇvatāṁ sva-kathāḥ kṛṣṇa, Kṛṣṇa är i ditt hjärta. Kṛṣṇa försöker hjälpa dig inifrån och utifrån. Utifrån, Han presenterar Sin form i detta tempel. Du kan dra fördel av att tjäna Honom. Han sänder Sin representant, andlig mästare, att tala direkt om Kṛṣṇa, och Han är redo att hjälpa dig inifrån som Paramatma. Kṛṣṇa är så snäll. Han vill... Ni är alla lidande i denna materiella existens, Kṛṣṇa kommer som Han är, och han propagerar, sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66). Så bhāgavata-sevayā, nityaṁ bhāgavata-sevayā (SB 1.2.18). Rening av hjärtat, ceto-darpaṇa-mārjanam (CC Antya 20.12). Detta är processen. Vi är en del av Gud, Kṛṣṇa. Så vi är rena. Vi har blivit orena på grund av materiell besmittelse. Så vi måste rena oss själva och processen är att höra om Kṛṣṇa. Det är allt.