SV/Prabhupada 0467 - Eftersom jag har tagit skydd under Krishna's lotusfötter, är jag säker

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Eftersom jag har tagit skydd under Krishna's lotusfötter, är jag säker
- Prabhupāda 0467


Lecture on SB 7.9.8 -- Mayapur, February 28, 1977

Prabhupāda: Så Prahlāda Mahārāja, en sådan upphöjd personlighet, auktoriteten, han är så ödmjuk, han säger, kiṁ toṣṭum arhati sa me harir ugra-jāteḥ: "Jag är född i en mycket våldsam familj. Säkert har jag ärvt kvaliteten från min far, min familj, demonisk familj. Och personer som Lord Brahmā och andra halvgudar, de kunde inte tillfredsställa Herren, så vad ska jag göra? " En Vaiṣṇava tänker så. Vaiṣṇava, Prahlāda Mahārāja, även om han är transcendental, nitya-siddha, han tänker, han identifierar sig med sin familj. Precis som Haridāsa Ṭhākura. Haridāsa Ṭhākura. gick inte in i Jagannātha- templet. Samma sak, för fem hundra år sedan, de tillät inte någon utom hinduer i Jagannātha- templet. Samma sak pågår fortfarande. Men Haridāsa Ṭhākura tvingade sig aldrig in med våld. Han tänkte om sig själv, "Ja, jag är en lågättad person, född i lågättad familj. Varför ska jag störa pūjārīs och andra som är direkt engagerade med Jagannātha? Nej, nej." Sanātana Gosvāmī, han gick inte i närheten av tempelporten. Han tänkte om sig själv, "Genom att röra mig, kommer pūjārīs bli oren. Bättre att jag inte skall gå." Men Jagannātha Själv skulle komma att se honom varje dag. Detta är positionen för en hängiven. Hängiven är mycket ödmjuk, men för att bevisa de hängivnas kvalitet, tar Herren hand om dem. Kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati (BG 9.31)

Så vi bör alltid vara beroende av Kṛṣṇa's försäkran. Under alla omständigheter, något farligt läge, Kṛṣṇa... Avaśya rakṣibe kṛṣṇa viśvāsa pālana (Śaraṇāgati).Detta är överlämning. Överlämning betyder ... Ett av sätten är full tro på Kṛṣṇa, att "i utförandet av min hängivna tjänst det kan finnas så många faror, men eftersom jag har tagit min tillflykt till Kṛṣṇa's lotusfötter, är jag trygg. " denna tro på Kṛṣṇa.

samāśritā ye pada-pallava-plavaṁ
mahat-padaṁ puṇya-yaśo murāreḥ
bhavāmbudhir vatsa-padaṁ paraṁ padaṁ
padaṁ padaṁ yad vipadāṁ na teṣām
(SB 10.14.58)


Padaṁ padaṁ yad vipadāṁ na teṣām. Vipadam betyder "farligt läge." Padaṁ padam, varje steg i denna materiella värld - na teṣām, inte för den hängivne. Padaṁ padaṁ yad vipadāṁ na teṣām. detta är Śrīmad-Bhāgavatam. Även från litterär synpunkt så upphöjd. Så Prahlāda Mahārāja... Precis som Kavirāja Gosvāmī. Han skriver Caitanya-caritāmṛta och när han presenterar sig själv, säger han,

purīṣera kīṭa haite muñi se laghiṣṭha
jagāi mādhāi haite muñi se pāpiṣṭha
mora nāma yei laya tāra puṇya kṣaya
(CC Adi 5.205)


På så sätt. Skaparen av Caitanya-caritāmṛta, presenterar sig själv. "Lägre än masken i avföringen." Purīṣera kīṭa haite muñi se laghiṣṭha Och i Caitanya-līlā, Jagāi-Mādhāi, två bröder ansågs vara de mest syndfulla. Men han sa också, de blev också befriade. Kavirāja Gosvāmī säger: "Jag är mer syndfull än Jagāi-Mādhāi."

jagāi madhāi haite muñi se pāpiṣṭha
mora nāma yei laya tāra puṇya kṣaya

"Jag är av så låg kvalitet att om någon nämner mitt namn, oavsett fromma aktiviteter kommer det försvinna." På detta sätt presenterar han sig. Och Sanātana Gosvāmī, presenterar sig själv, nīca jāti nīca karma nīca saṅga De är inte articifiellt. En Vaiṣṇava tänker faktiskt så. Det är Vaiṣṇava. Han är aldrig stolt över ... Och en som tanker tvärtemot: "Åh, jag har det här. Jag har detta. Vem är lika med mig? Jag är så rik. Jag är så här och så där. "Det är skillnaden.

Så vi måste lära detta tṛṇād api sunīcena taror api sahiṣṇunā och följa I fotspåren på Prahlāda Mahārāja. Då ska vi säkert godkännas av Nṛsiṁha-deva, Kṛṣṇa, utan något fel.

Tack så mycket.

Hängivna: Jaya Prabhupāda!