SV/Prabhupada 0469 - Besegrad eller vinnare, bero på Krishna. Men striden måste vara där

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Besegrad eller vinnare, bero på Krishna. Men striden måste vara där
- Prabhupāda 0469


Lecture on SB 7.9.9 -- Mayapur, March 1, 1977

Så vår denna rörelse är baserad på praktisk verksamhet. Oavsett talang du har, oavsett vilken liten kraft du har, utbildning du har ... Du behöver inte lärt dig något. Oavsett vad du har, oavsett i vilken position du är, kan du tjäna Kṛṣṇa.. Inte så att du måste lära dig något först och sedan kan du tjäna. Nej. Själva tjänsten i sig själv är lärande. Ju mer du försöker att göra service, Ju mer du blir avancerad i hur man blir erfaren tjänare. Vi kräver inte någon extra intelligens. Annars... Exemplet är gaja-yūtha-pāya. Elefanten, kungen av elefanter, han är nöjd. Han är ett djur. Han är inte en brāhmaṇa. Han är inte en vedantist. Kanske ett mycket stort, fet djur, (småskrattar) men trots allt är han djur. Hanuman var ett djur. Det finns många sådana saker. Jaṭāyu var en fågel. Så hur är de nöjda? Den Jaṭāyu kämpade mot Rāvaṇa. Du såg Igår. Rāvaṇa kidnappade Sītā devi och Jaṭāyu, fågeln, han flög. Rāvaṇa visste hur man flyger utan maskin. Han var mycket, mycket materiellt kraftfull. Så Jaṭāyu attackerade honom på himlen: "Vem är du? Du har rövat bort Sītā. Jag ska strida mot dig. " Så Rāvaṇa var mycket kraftfull. Han besegrades, Jaṭāyu, men han kämpade. Det är hans tjänst. Spelar ingen roll att han besegrades. På samma sätt måste vi kämpa. De som motsätter sig Kṛṣṇamedvetna rörelsen, vi måste kämpa mot dem efter vår bästa förmåga. Strunt om vi besegras. Det är också tjänst. Kṛṣṇa ser tjänsten. Besegrad eller segra, var beroende av Kṛṣṇa. Men striden måste vara där. Karmaṇy evādhikāras te mā phaleṣu kadācana (BG 2.47). Detta är innebörden. Du måste arbeta uppriktigt för Kṛṣṇa, intelligent, och seger eller nederlag, det spelar ingen roll. Precis som Jaṭāyu besegrades när han kämpade mot Rāvaṇa. Hans vingar blev avskurna. Rāvaṇa var mycket stark. Och Herren Rāmacandra, Han gjorde de sista ceremonierna vid begravningen eftersom han var en hängiven. Detta är en processen, inte att vi måste lära oss något extra. Oavsett kapacitet vi har, låt oss besluta oss för att göra tjänsten till Herren. Det kräver inte att du måste vara mycket rik eller mycket vacker, väldig kroppslig styrka. Ingenting sådant. Sa vai puṁsāṁ paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje ahaituky apratihatā (SB 1.2.6). Under alla förhållanden, bör din hängivna tjänst inte stoppas. Det borde vara principen, att vi inte kommer att sluta oavsett omständighet. Och Kṛṣṇa är beredd även att acceptera en liten blomma, lite vatten. Patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ (BG 9.26). Han säger inte, "Ge mig mycket lyxiga och välsmakande rätter. Då Jag ..." Ska Han vara nöjd. Nej det verkliga behovet är bhakti. Patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ yo mig bhaktyā prayacchati. Detta är det verkliga behovet -bhaktyā. Bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś ca... (BG 18.55)

Därför måste vi utveckla vår bhakti, kärlek till Kṛṣṇa. Premā pumartho mahān, Caitanya Mahāprabhu har rekommenderat. Människor är efter dharma artha-kama mokṣa, men Caitanya Mahāprabhu sade, "Nej, även om du blir befriad, mokṣa, det är inte kvalifikationen för att få förmån av Kṛṣṇa." Prema pumartho mahan. Pancama-puruṣartha. Folk försöker att vara mycket religiösa. Det är bra. Därefter ekonomisk framgång. Dharma artha. Artha betyder ekonomiskt mycket rik, överdåd. Sen kāma, mycket expert på sinnesnjutning. Och sedan mukti. Detta är den allmänna efterfrågan. Men Bhāgavata säger: "Nej, dessa saker är inte kvalifikation." Dharmaḥ projjhita-kaitavo 'tra (SB 1.1.2).