SV/Prabhupada 0479 - När du faktiskt förstår din verkliga position. Då börjar dina verkliga aktiviteter

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

När du faktiskt förstår din verkliga position. Då börjar dina verkliga aktiviteter
- Prabhupāda 0479


Lecture -- Seattle, October 7, 1968

Så här talar Kṛṣṇa Bhagavad-gītā, mayy āsakta-manāḥ, om yoga systemet. Han har redan get slutsatsen i sjätte kapitlet om yogasystemet. Under de första sex kapitlen, förklaras det, vad är den konstitutionella ställningen för den levande varelsen. Det finns arton kapitel i Bhagavad-gītā. . De första sex kapitlen förklarar bara den konstitutionella positionen för de levande varelserna. Och när det är förstått ... Precis som när du förstår din verkliga position, då börjar dina aktiviteter faktiskt. Om du inte vet vad som är din verkliga position ... Antag på kontoret, om din roll inte är reglerad, vilken skyldighet du har att utföra, då kan du inte göra något särskilt bra. Här är en maskinskriverska, här är en kontorist, här är ett postbud, här är en så och så. Så de utför sitt arbete mycket fint. Så man måste förstå vad som är den konstitutionella ställningen för den levande varelsen. Så det förklaras i de första sex kapitlen. Adyena śastena upāsakasya jīvasya svarupa-prāpti-sādhanaṁ ca pradhānaṁ nim proktam. Baladeva Vidyābhūṣana, en mycket duktig auktoriserad kommentator på Bhagavad-gītā, han säger att i de första sex kapitlen, den levande varelsens konstitutionella ställning har mycket fint förklarats. Och hur man kan förstå hans konstitutionella ställning, är också förklarat. Så yoga systemet innebär att förstå sin konstitutionella ställning. Yoga indriya-saṁyamaḥ. Vi är upptagna med sinnesaktiviteter. Materiellt liv betyder sinnesaktiviteter. Hela världens aktiviteter, när du står på gatan, du kommer att se att alla är mycket upptagna. Handelsmannen är upptagen, motorföraren är upptagen. Alla är mycket upptagna - så upptagna att så många olyckor sker. Nu, varför är de upptagna? Om du noggrant studerar vad är deras verksamhet, verksamheten är sinnesnjutning. Det är allt. Alla är upptagna hur man tillfredsställer sinnena. Detta är materiellt. Och yoga betyder att kontrollera sinnena, att förstå min andliga ställning, min konstitutionella ställning. Precis som en pojke som är van att bara leka, han kan inte koncentrera sig på sina studier, förstå sitt framtida liv, eller att höja sig till en högre position. Likaså om vi är engagerade som barn utan att veta om vår framtid, helt enkelt leka med sinnena, det kallas materiellt liv. Skillnaden mellan materiellt liv och andligt liv är, att om någon helt enkelt bedriver sinnesnjutning, det kallas materiellt liv. Och av många tusentals sådana materialistiska personer, Om någon försöker att förstå, "Vad är jag? Varför har jag kommit hit? Varför är jag satt i så många eländiga livsvillkor? Finns det någon åtgärd ...? " dessa frågor, när de uppstår då börjar han praktiskt taget sitt andliga liv. Och den mänskliga formen av liv är avsett för detta.