SV/Prabhupada 0482 - Sinnet är verktyget för att bli fäst

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Sinnet är verktyget för att bli fäst
- Prabhupāda 0482


Lecture -- Seattle, October 18, 1968

Sinne är verktyget för att bli fäst. Om du är fäst vid någon, en pojke, en flicka, någon person ... Generellt blir vi fäst vid en person. Opersonlig tillgivenhet är en falsk sak. Om du vill vara tillgiven, måste denna tillgivenhet vara personlig. Är det inte ett faktum? Opersonlig tillgivenhet ... Du kan inte älska himlen, men du kan älska solen, Du kan älska månen, du kan älska stjärnorna, eftersom de är lokaliserade personer. Och om du vill älska himlen, är det mycket svårt för dig. Du måste komma tillbaka till denna sol. Så yoga systemet, som kulminerade i perfektion i kärlek ... Så du måste älska någon, en person. Det är Kṛṣṇa. Precis som här är en bild. Rādhārāṇī älskar Kṛṣṇa, och erbjuder Hans (Hennes) blommor till Kṛṣṇa och Kṛṣṇa spelar med Sin flöjt. Så du kan tänka på den här fina bilden, alltid. Då är du ständigt i yoga, samādhi. Varför opersonlig? Varför något, något tomrum? Tomt kan inte vara. Om du tänker på något tomrum, kommer det att finnas något ljus, något färgrikt, så många saker som vi kommer att hitta. Men det är också form. Hur kan man undvika form? Det är inte möjligt. Därför varför inte koncentrera dig på den verkliga formen, īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ (Bs. 5.1), Högsta Personlige Guden, härskaren den högsta härskaren, har en kropp? Hur? Vigrahaḥ, vigrahaḥ betyder kropp. Och vilken typ av kropp? Sac-cid-ānanda evig kropp, full av lycksalighet, full av kunskap. Den kroppen. Inte som, som vår kropp. Denna kropp är full av okunnighet, full av elände, och inte evig. Tvärtemot. Hans kropp är evig; min kropp är inte evig. Hans kropp är full av lycksalighet; min kropp är full av elände, alltid något som bekymrar mig - huvudvärk, tandvärk, denna värk, eller denna värk. Någon har gett mig personliga problem. Så många... Adhyātmic, adhibhautic, svår värme, sträng kyla, så många saker. Denna kropp är alltid under det trefaldiga lidandet, denna materiella kropp.