SV/Prabhupada 0485 - Alla Krishnas lekar firas som ritualer av de hängivna

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Alla Krishnas lekar firas som ritualer av de hängivna
- Prabhupāda 0485


Lecture -- Seattle, October 18, 1968

Gäst: Jag skulle vilja att ni förklarar ursprunget och betydelsen av vad ni, vad de kallar Jagannātha vagnfestivalen. Prabhupāda: Jagannātha festival betydelse är att, när Kṛṣṇa lämnade Vṛndāvana. Kṛṣṇa växte upp med sin fosterfar, Nanda Mahārāja. Men när Han växt upp, 16 år gammal, fördes Han bort av Hans riktiga pappa, Vasudeva, och de lämnade Vṛndāvana, Kṛṣṇa och Balarāma, de två bröderna, och ... De var innevånare ... Deras rike var i Dvārakā. Så i Kurukṣetra - Kurukṣetra är alltid dharma-kṣetra, pilgrimsfärd - det var någon mån, solförmörkelse, och många personer från många delar av Indien, de kom för att ta bad. På liknande sätt, Kṛṣṇa och Balarāma och Deras syster Subhadra, De kom också på ett kungligt sätt, med så många soldater, och så många ... Precis som en kung. Så dessa invånare i Vṛndāvana, de mötte Kṛṣṇa, och särskilt gopīs, de såg Kṛṣṇa, och de beklagade att "Kṛṣṇa, Du är här, vi är också här, men platsen är annorlunda. Vi är inte i Vṛndāvana." Så det finns en lång historia om hur de klagade och hur Kṛṣṇa lugnade dem. Detta är en känsla av separation, hur invånarna i Vṛndāvana kände separation från Kṛṣṇa. Så det här ... När Kṛṣṇa kom på vagn, som kallas Ratha-yātrā. Detta är historien om Ratha-yātrā. Så alla lekar som utförts av Kṛṣṇa, de observeras i ceremoniell form av de hängivna. Så det är Ratha-yātrā.