SV/Prabhupada 0488 - Var är striden? Om du älskar Gud, då kommer du att älska alla. Det är tecknet

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Var är striden? Om du älskar Gud, då kommer du att älska alla. Det är tecknet
- Prabhupāda 0488


Lecture -- Seattle, October 18, 1968

Prabhupāda: Ja.

Upendra: Prabhupāda:, ibland kan det finnas skillnader, mellan vad som är kärlek till Gudomen mellan kristna och muslimer, Muslimska och buddhistiska, buddhistiska, hinduiska. De kan gräla över vad som är kärlek till Gudomen.

Prabhupāda: Grälet, de, de som inte har kärlek till Gudomen, de måste gräla. Det är ... Eftersom de är katter och hundar. Du kan inte förvänta dig något fredlig tillstånd mellan katter och hundar. De kommer att strida. Så vad de än må vara, så länge de strider, det innebär att de inte är på det perfekta stadiet. Varför är striderna? Om du älskar Gud, då älskar du alla. Det är tecknet. Samah sarveṣu bhūteṣu mad-bhaktiṁ labhate param (BG 18.54). Efter att uppnåt stadiet av jämlikhet, då kan du gå in i riket av kärlek till Gud. Innan dess måste du passera. Precis som man måste klara av sin studentexamen innan man kommer in på universitetet, På samma sätt innan du kommer in i riket av hängiven tjänst, måste du inse att alla levande varelser är på samma plattform. Det är insikten. Du kan inte göra någon skillnad att "Detta är lägre", "Detta är högre." Nej. Paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ (BG 5.18). När en person är helt lärd gör han inte någon skillnad, att "Han är människa, han är ko, han är hund." Han ser att han är andesjäl täckt av olika klädnader. Det är allt. Det är hans vision, en vision av universell jämlikhet. Du kan inte säga att hunden har inget liv, kon har inget liv. Hur kan man säga att det finns inget liv? Det är brist i dina kunskaper. Vad är symptom på livet? Du hittar symptom på att livet är i människan, i myran också. Hur du kan säga att små varelser, lägre djur har inget liv? Det är brist i dina kunskaper. Även träd, växter, de har liv. Så perfekt kunskap är det som krävs. Så kärlek till Gudomen på grundval av perfekt kunskap är verklig kärlek till Gud. Annars är det fanatism. Så fanatiker, de kan slåss. Det är inte kärlek till Gudomen. Naturligtvis är det mycket svårt att komma till det stadiet, men man bör försöka. Det är Kṛṣṇamedvetande. Vi är alla studerande. Vi försöker. Men det finns grader också. Precis som i en läroanstalt finns tionde klass, åttonde klass, femte klass, sjätte klass. Och med yoga, är det precis som en trappa eller en hiss. Så det finns olika stadier av perfektion. Den högsta perfektionen är en som alltid tänker på Kṛṣṇa. Det är... yoginām api sarveṣāṁ mad-gatenāntarātmanā śraddhāvān bhajate ... (BG 6.47). Den högsta perfekta är Kṛṣṇa, tänk alltid på Kṛṣṇa, och Rādhārāṇī Det är det högsta perfekta stadiet. Hon har ingen annan verksamhet: tänker bara på Kṛṣṇa.