SV/Prabhupada 0493 - När den grova kroppen sover. Är den subtila aktiv

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

När den grova kroppen sover. Är den subtila aktiv
- Prabhupāda 0493


Lecture on BG 2.14 -- Germany, June 21, 1974

Vi kan förstå om vi tänker lite, att jag är i denna kropp, även i detta liv ... På natten får jag en annan kropp. Jag drömmer. Jag drömmer att det finns en tiger. Jag går till skogen, och det finns en tiger, och den kommer att döda mig. Så jag gråter, och faktiskt jag gråter. Eller, på ett annat sätt, jag har gått till någon älskad, man och kvinna. Vi omfamnar, men den kroppsliga aktiviteten pågår. Annars varför gråter jag? Och varför är det sädesuttömning? Så att folk vet inte att jag lämnar denna grova kropp, men jag träder in i den subtila kroppen. Subtila kroppen är där, det är inte frågan om att träda in. Vi är inpackade. Precis som denna kropp är inpackad i skjorta och rock, så rocken är den grova kroppen, och skjortan är den subtila kroppen. Så när denna grova kropp vilar, är den subtila kroppen aktiv.. Dåraktiga män, de kan inte förstå att: "Jag är inpackad i vissa kroppar, antingen subtila kroppen eller den grova kroppen." En som är alltför syndfull, mycket syndfull han får inte grovkroppen. Han kvarstår i den subtila kroppen, och det kallas spöke. Ni har hört. Några av er kanske har sett. Det finns spöken. Spöke innebär att han inte får. Han är så syndfull att han är dömd att stanna kvar i den subtila kroppen. Han får inte grovkroppen. Därför, enligt vediska systemet, finns det śrāddha ceremoni. Om fadern eller släkting inte har fått grovkroppen, genom den ceremonin får han ta emot en grovkropp.

Det är det vediska systemet. Så hur som helst, kan vi förstå att "jag ibland är i denna grova kroppen, och jag är ibland i den subtila kroppen. Så jag är där, antingen i grovkroppn eller i den subtila kroppen. Så jag är evig. Men när jag arbetar med den subtila kroppen, jag glömmer denna grovkropp. Och när jag arbetar med denna grovkropp, glömmer jag den subtila kroppen. Så antingen jag accepterar grovkroppen eller den subtila kroppen, jag är evig. Jag är evig. Problemet är hur man kan undvika denna grova kropp och subtila kropp. Det är problemet. Det görs genom att du är kvar i den ursprungliga kroppen, d.v.s andliga kroppen, och inte kommer till denna grova eller subtila kropp, det är ditt eviga liv. Det är ... Vi måste uppnå. Detta människoliv är en gåva av naturen eller av Gud. Nu är det tid att inse att du ändrar dina olika tillstånd, lidande och lycka, tvingas att acceptera någon form av grov och subtil kropp. Det är orsaken till dina smärtor och nöjen. Och om du kommer ut ur denna grova och subtila kropp, blir kvar i den ursprungliga, andliga kroppen, då är du fri från dessa smärtor och nöjen. Det kallas mukti. Mukti. Det är ett Sanskrit ord. Mukti betyder frigörelse, ingen mer grovkropp, ingen mer subtikropp. Men du är kvar i din egen ursprungliga andliga kropp. Detta kallas mukti. Mukti betyder ... Det beskrivs i Bhāgavatam, muktir hitvā anyathā rūpaṁ sva-rūpeṇa vyavasthitiḥ. Det kallas mukti. Anyathā rūpam.