SV/Prabhupada 0496 - Sruti betyder vi hör från den högsta auktoriteten

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Sruti betyder vi hör från den högsta auktoriteten
- Prabhupāda 0496


Lecture on BG 2.14 -- Germany, June 21, 1974

Så den här Kṛṣṇamedvetna rörelsen betyder att veta allt perfekt, från den högsta auktoriteten, Kṛṣṇa. Det är processen. Tad vijñānārthaṁ sa gurum eva abhigacchet (MU 1.2.12). För att förstå ämnen som ligger utanför vår uppfattning, måste du närma dig en sådan auktoritet som kan informera dig. Exakt på samma sätt: att förstå vem som är min pappa är bortom min uppfattning, bortom min spekulation, men om jag accepterar det officiella uttalandet från min mamma, är detta perfekt kunskap. Så det finns tre typer av processer för att förstå, eller att avancera i kunskap. En är direkt perception, pratyakṣa. Och den andra är via auktoriteter, och den sista är śruti. Śruti innebär att höra från den Högste. Så vår process är Śruti Śruti innebär att vi hör från den högsta auktoriteten. Det är vår process, och det är mycket lätt. Högsta auktoriteten, såvida Han inte har brister... Vanliga personer, de har brister. De är ofullkomliga. Den första ofullkomligheten är: den vanliga människan, de begår misstag. Någon stor man i världen, du har sett, de begår misstag. Och de är under illusion. De accepterar något som verklighet som inte är verklighet. Precis som vi accepterar denna kropp som verklighet. Detta kallas illusion. Men det är inte verkligheten. "Jag är själ." Det är verkligheten. Så det här kallas illusion. Och sedan, med denna illusoriska kunskap, ofullständiga kunskap blir vi lärare. Det är ett annat sorts fusk. De säger alla dessa forskare och filosofer, "Kanske", "Det kan vara." Så var är dina kunskaper? "Det kan vara" och "kanske". Varför du tar tjänsten som lärare? "I framtiden kommer vi att förstå." Och vad är detta framtiden? Skulle du acceptera en check I efterhand? "I framtiden ska jag upptäcka, och därför är jag vetenskapsman." Vad är det för vetenskapsman? Och framför allt, våra ofullkomliga sinnen. Precis som vi ser varandra eftersom det finns ljus. Om det inte finns något ljus, vad är kraften i mitt seende? Men dessa skojare de förstår inte att de alltid är defekta, och fortfarande, skriver de böcker om kunskap. Vad är dina kunskaper?

Vi måste ta kunskap från den perfekta personen. Därför tar vi kunskap från Kṛṣṇa, den Högsta Personen, den perfekta personen. Och han råder att om du vill få slut på dina smärtor och nöjen, då måste du göra några arrangemang, för att inte acceptera denna materiella kropp. Det är Hans råd, Kṛṣṇa, hur man kan undvika denna materiella kropp. Det har förklarats. Detta är i andra kapitlet. I fjärde kapitlet har Kṛṣṇa sagt, att: Janma karma me divyaṁ yo jānāti tattvataḥ, tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mam eti (BG 4.9). Du försöker helt enkelt att förstå Kṛṣṇa's aktiviteter. Dessa aktiviteter av Kṛṣṇa finns i historien, i Mahābhārata. Mahābhārata. innebär större Indien, eller större Bhārata Mahābhārata, historien. I denna historia finns också Bhagavad-gītā. Så Han talar om Sig Själv. Du försöker förstå Kṛṣṇa. Detta är vår Kṛṣṇamedvetna rörelse. Bara försöka förstå Kṛṣṇa, Hans aktiviteter. Han är inte opersonlig. Janma karma me divyam. Karma betyder aktiviteter. Han har aktiviteter. Varför deltar Han i den här världens aktiviteter? Varför kommer Han?

yadā yadā hi dharmasya
glānir bhavati bhārata
abhyutthānam adharmasya
tadātmānaṁ sṛjāmy aham
(BG 4.7)

Han har något syfte; Han har någon mission. Så försök att förstå Kṛṣṇa och hans mission och Hans aktiviteter. De beskrivs i en historisk form. Så var är svårigheten? Vi läser så många saker, historia eller aktiviteterna från någon ledare, vissa politiker. Samma sak, samma energi, du försöker att förstå Kṛṣṇa. Vad är svårigheten? Kṛṣṇa manifesterar Sig därför med så många aktiviteter.