SV/Prabhupada 0519 - Krishnamedvetna personer är inte ute efter fantasmagori

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Krishnamedvetna personer är inte ute efter fantasmagori
- Prabhupāda 0519


Lecture on BG 7.1 -- Los Angeles, December 2, 1968

Alla längtar efter att veta vad är Gud, vad är Guds natur. Någon säger att det inte finns någon Gud, någon säger att Gud är död. Allt detta är tvivel. Men här säger Kṛṣṇa, asaṁśaya. Du kommer att bli fri från tvivel. Du kommer att känna, du vet mycket väl, att Gud är där, att Kṛṣṇa är där. Och Han är källan till alla energier. Han är den ursprungliga Herren. Dessa saker kommer du lära utan tvekan. Det första är att vi inte gör framsteg i transcendental kunskap, på grund av tvivel, saṁśayaḥ. Dessa tvivel kan avlägsnas genom odling av verklig kunskap, genom verklig association, genom att följa de verkliga metoderna, kan tvivel tas bort. Så Kṛṣṇamedvetna personer, de är inte efter fantasmagoria. Nej. De gör faktiskt framsteg till den konkreta Gudomens Högsta Personlighet.

Som det anges i Brahma-saṁhitā cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa-lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam (Bs. 5.29). Det finns en planet som kallas cintāmaṇi-dhāma, Goloka Vṛndāvana. Så I denna dhāma... Som det anges i Bhagavad-gītā, mad dhāma. Dhāma betyder Hans boning. Kṛṣṇa säger: "Jag har en särskild boning." Hur kan vi förneka? Hur är denna boning? Som också beskrivs i Bhagavad-gītā och i många andra vediska litteraturer. Yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṁ mama (BG 15.6). Här varje dhāma, varje planet du går ... Antingen ... Inte genom Sputnik, även genom naturlig födelse. Vilken som helst planet du går till ... Precis som vi har i den här planeten. Men vi måste gå tillbaka från den här planeten. Du kommer inte att tillåtas att stanna här. Ni är amerikaner, det är okej; men hur länge ska ni vara amerikaner? Dessa människor, de förstår inte det. Du måste gå tillbaka till en annan planet, till någon annan plats. Man kan inte säga: "Nej, jag ska stanna här. Jag har fått mitt visum eller mitt permanenta medborgarskap." Nej. Detta är inte tillåtet. En dag kommer döden, "Vänligen avsluta". "Nej sir, jag har så mycket verksamhet." "Nej. Strunt i ditt företag. Kom igen." Förstår du? Men om du går till Kṛṣṇaloka, säger Kṛṣṇa, Yad gatvā na nivartante du behöver inte komma tillbaka igen. Yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṁ mama (BG 15.6).

Detta är också Kṛṣṇa's dhāma, eftersom allt tillhör Gud, Kṛṣṇa. Ingen är innehavare. Detta påstående att "detta land, USA, tillhör oss, United States," detta är falskt påstående. Det hör inte till dig, ingen annan. Precis som för några år sedan, fyra hundra år sedan tillhörde det indianerna, och på ett eller annat sätt, har ni nu ockuperat. Vem kan säga att andra inte kommer att komma hit och ockupera? Så detta är bara falskt påstående. Egentligen tillhör allt Kṛṣṇa. Kṛṣṇa säger sarva-loka-maheśvaram (BG 5.29): "Jag är den högsta innehavaren, härskaren av alla planeter." Så allt tillhör honom. Men Kṛṣṇa säger allt tillhör Honom. Så allt är Hans dhāma Hans plats, Hans boning. Så varför skulle vi ändra här? Men han säger yad gatvā na nivartante tad dhāma paramam (BG 15.6).