SV/Prabhupada 0528 - Radharani är Krishnas glädjeenergi

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Radharani är Krishnas glädjeenergi
- Prabhupāda 0528


Radhastami, Srimati Radharani's Appearance Day -- London, August 29, 1971

Idag är det Śrīmatī Rādhārāṇī's uppenbarelsedag, Rādhāṣṭamī. Femton dagar efter Kṛṣṇa's födelse, uppenbarades Rādhārāṇī .(paus) Rādhārāṇī är Kṛṣṇa's glädjeenergi. Rādhā-kṛṣṇa-praṇaya-vikṛtir hlādinī-śaktiḥ. Herren, Gudomens Högsta Personlighet, har olika sorters energier, som bekräftas i den vediska litteraturen. Parāsya śaktir vividhaiva śruyate (CC Madhya 13.65, innebörd). Na tasya kāryaṁ karaṇaṁ ca vidyate. Högsta Herren har ingenting att göra personligen. Na tasya kāryam. Han har inget att göra. Precis som här i denna materiella värld det finns någon mycket stor man, hög politiker eller affärsman; personligen, han har ingenting att göra. Eftersom han har så många assistenter, sekreterare, att personligen har han inte något att göra. På samma sätt Gudomens Högsta Personlighet, full med sex majestät, varför måste Han göra något? Nej, han har så många assistenter. Sarvataḥ pāṇi-pādas tat. I Bhagavad-gītā: "Han har händer och ben överallt." Du finner att Kṛṣṇa, Han har ingenting att göra. Han helt enkelt njuter med gopīs och Rādhārāṇī. Han är inte engagerad i att döda demonerna. När Kṛṣṇa dödar demoner, är Han Vasudeva Kṛṣṇa; Han är inte ursprungliga Kṛṣṇa. Kṛṣṇa expanderar Sig Själv. Första expansionen är Baladeva. Från Baladeva - Saṅkarṣaṇa, Pradyumna, Aniruddha, Vāsudeva. Så genom funktionen från Vasudeva agerar Han i Mathurā och Dvārakā. Men Kṛṣṇa i sin ursprungliga funktion, Han förblir i Vṛndāvana. En av de största fiction-författare i Bengal, Bankimchandra Chatterjee, han missförstod Kṛṣṇa, att Kṛṣṇa av Vṛndāvana, Kṛṣṇa i Dvārakā och Kṛṣṇa i Mathurā, de är olika personer. Kṛṣṇa (är) densamma, en, men Han kan expandera sig i miljoner och biljoner former. Advaitam acyutam anādim ananta-rūpam ādyaṁ purāṇa-puruṣam (Bs. 5.33). Advaita. Fastän ananta-rūpam, Ändå är Han ādyaṁ purāṇa-puruṣam, advaita. Det finns ingen sådan skillnad.

Så den här Kṛṣṇa, när han vill njuta av, vilken typ av njutning kommer Han att ha? Det har diskuterats av Śrīla Jīva Gosvāmī. Kṛṣṇa är Paraṁ Brahman. Brahman, Paramātmā, sen Paraṁ Brahman. Absoluta Sanningen, tre olika funktioner. Någon förverkligar den Absoluta Sanningen som opersonlig Brahman. Jnanis, som försöker förstå den Absoluta Sanningen, genom mental spekulation, i kraft av sin egen kunskap, han förverkligar den Absoluta Sanningen som opersonlig Brahman. Och de som försöker förstå den Absoluta Sanningen genom meditation, yogis, de förverkligar den Absoluta Sanningen som Paramātmā. Paramātmā finns i allas hjärtan. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati (BG 18.61). Den funktionen, Paramātmā- funktionen. Aṇḍantara-sthaṁ paramānu-cayāntara-sthaṁ govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi. Den Paramātmā funktionen är en utvidgning av Kṛṣṇa. Det anges i Bhagavad-gītā, athavā bahunaitena kiṁ jñātena tavārjuna ekāṁṣena viṣṭabhyāham. Ekāṁṣena. När Kṛṣṇa och Arjuna försökte förstå om olika potentiella förekomster av Kṛṣṇa så Han förklarade i tolfte (tionde) kapitel, "Jag är det här. Bland dem, jag är det här. Bland dem ... "På så sätt. Och han drog slutsatsen att "Hur långt skall Jag gå på? Bättre försöka förstå endast en liten del av Mig, genom att komma in detta universum är hela den kosmiska manifestationen existerande. " Ekāṁṣena sthito Jagat (BG 10.42). Jagat. Denna materiella värld existerar på en fullständig del av Kṛṣṇa Och Kṛṣṇa kommer in, aṇḍāntara-sthaṁ paramānu-cayāntara-stham, Han kommer in i detta universum. Utan att Han tillträder, kan detta universum inte existera. Precis som utan andesjälens inträde i denna kropp, kan denna kropp inte existera. Så snart som andesjälen släcks omedelbart blir kroppen värdelös. kroppen kan dock bli statsminister eller något annat, så snart som själen lämnar denna kropp, är det inte värt ens ett öre. På samma sätt, eftersom Kṛṣṇa träder in i detta universum, har därför universum värde. Annars är det bara en klump av materia; den har inget värde. Ekāṁṣena sthito Jagat.