SV/Prabhupada 0559 - De tänker dåraktigt- "Jag är monarken över allt jag ser"

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Föregående Sida - Video 0558
Nästa Sida - Video 0560 Go-next.png

De tänker dåraktigt- "Jag är monarken över allt jag ser""
- Prabhupāda 0559


Lecture on BG 2.62-72 -- Los Angeles, December 19, 1968

Prabhupāda: Det här är māyā's attraktion. Han måste komma ner. Det finns en vers,

ye 'nye 'ravindākṣa vimukta-māninas
tvayy asta-bhāvād aviśuddha-buddhayaḥ
āruhya kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ
patanty adho 'nādṛta-yuṣmad-aṅghrayaḥ
(SB 10.2.32)

Detta är bön av Prahlāda Mahārāja. Han säger: "Min käre Herre, lotusögda, Aravindākṣa"ye anye. "Vissa tredje klassens män, de är mycket stolta över att sluta detta materiella liv, dessa nirvāṇa eller dessa impersonalister. "Vimukta-māninaḥ. Vimukta-māninaḥ - de tror helt enkelt felaktigt att de har kommit ur klorna på māyā. Falskt. Vimukta-māninaḥ. Precis som om du felaktigt tror att "Jag är innehavaren av Los Angeles," är inte det ditt falska tänkande? På samma sätt, om någon tänker att "Nu har jag uppnått nirvāṇa eller jag har sammansmällt med den Högste." Du kan tänka så. Māyā är mycket stark. Du kan bli uppblåst av en sådan falsk prestige. Vimukta-māninaḥ. Bhāgavata säger tvayy asta-bhāvād aviśuddha-buddhayaḥ (SB 10.2.32). "Men eftersom de inte har sökt Dina lotusfötter, därför är deras medvetande orent, de tänker "jag är någonting." " Aviśuddha-buddhayaḥ. "Deras intelligens, medvetande är inte renat." Därför āruhya kṛcchreṇa. "De utför mycket svår praxis." Precis som buddhister, de har mycket ...Men de som inte tränar det är annan sak. Men regler och förordningar, Buddha själv, han visade. Han lämnade allt och blev engagerad i bara meditation. Vem gör det? Ingen gör det. Śaṅkarācārya's första villkor är att "Först av allt du tar sannyāsa, sen kan du prata om att bli Narayana." Vem tar sannyāsa?

Så de tänker helt enkelt felaktigt. Egentligen, är deras intelligens orent, medvetandet är orent. Därför trots sådana ansträngningar, resultatet är, āruhya kṛcchreṇa param, även om de går mycket högt, säg 25.000 miles eller miljontals miles upp, de hittar inte något skydd, där är månen, där är (otydligt). De kommer ner igen till Moskva, det är allt. Eller New York, det är allt. Dessa är exemplen. När de är högt upp, oh, kommer de att ta fotografier. "Åh, den här planeten, denna jordiska planet är så grön eller så liten. Jag går runt dag och natt och ser i en timme tre gånger dag och natt. " Okej, mycket bra. Kom ner igen. (Skrattar) Det är allt. Māyā är så stark, att hon kommer att säga: "Ja, mycket bra. Du är mycket avancerad i vetenskaplig kunskap, men kom gärna ner. Kom hit. Annars kommer du att hamna i Atlanten. "Det är allt. Och de blir så uppblåsta, "Åh, vi gör framsteg. Inom de kommande tio åren, kan du köpa biljett eller landa på månen. " Du vet, i Ryssland sålde de mark, och de annonserade att "Här är havet av Moskva. Vi har placerat vår flagga på havet i ... "Så detta är propaganda. De kan inte gå ens till den närmaste planet, för att inte tala om den andliga rymden. Om du verkligen är allvarlig att gå till den andliga rymden och Vaikuṇṭhaloka, ta då denna enkla metod, Hare Kṛṣṇa. Det är allt.

Gäst: Jag är intresserad av ateism. Prabhupāda: (utan att höra eller märka gäst) Detta är en gåva av Herren Caitanya. Namo mahā-vadānyāya. Därför säger Rūpa Gosvāmī, "Du är den största av alla barmhärtiga personer Eftersom du erbjuder den största välsignelsen. " Kṛṣṇa-prema-pradāya te (CC Madhya 19.53). "Du erbjuder kärlek till Kṛṣṇa, som kommer att ta mig till Kṛṣṇa's rike". Detta är den största gåvan till det mänskliga samhället. Men dåraktiga personer de förstår inte det. Vad kan jag göra? Daivī hy Esa guṇamayī (BG 7.14). Maya är mycket stark. Om vi ​​säger att "Här är ett litet häfte Easy Journey to Other Planets," de tar inte det. De kommer att göra planer för hur man ska resa till andra planeter med sputniks, vilket är omöjligt. Du kan inte gå någonstans. Det är vårt betingade liv. betingat innebär att du måste stanna här. Du måste stanna här. Vem har tillåtelse att resa till en annan planet? För att komma till, att få ett permanent visum i ert land, jag var tvungen att kämpa så mycket, och ni kommer till månen? Det finns inget visum? Du måste ha tillstånd för att komma? Är det en så enkel sak? Men dåraktigt tror de att helt enkelt "Jag är monarken över allt jag kan se." Det är allt. Denna planet är monarken, och alla andra planeter de är alla underordnade. De kommer att tillfredsställa våra sinnen. Detta är oförstånd.

Okej. Chanta Hare Kṛṣṇa.