SV/Prabhupada 0577 - Så kallade filosofer, vetenskapsmän, alla dem, skojare, dårar- Förkastar

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Så kallade filosofer, vetenskapsmän, alla dem, skojare, dårar- Förkastar
- Prabhupāda 0577


Lecture on BG 2.19 -- London, August 25, 1973

Som Kṛṣṇa är sac-cid-ānanda-vigrahaḥ (Bs. 5.1), Hans form, transcendentala form, eviga form, full av kunskap, full av lycksalighet, på samma sätt är vi också, även fast vi är partikel, samma kvalitet. Därför är det sagt, na jāyate. Detta problem, denna skojarcivilisation, de kan inte förstå - att jag är evig, Jag är satt in i detta tillstånd av födelse och död. Ingen skojare förstår. Så kallade filosofer, vetenskapsmän, alla dem, därför är de lymlar, dårar. Avvisa dem. Avvisa dem omedelbart. Det arbetar hårt. Samma: nūnaṁ pramattaḥ kurute vikarma (SB 5.5.4). Precis som en galning arbetar. Vad är värdet av en galnings arbete? Om han är upptagen hela dagen och natten, jag är väldigt upptagen. Så vad är du sir? Du är en galning. Din hjärna är sprucken, galen. Så vad är värdet av ditt arbete? Men detta pågår.

Så Kṛṣṇamedvetande, du kan bara föreställa dig hur viktig den här rörelsen är. Det är det bästa välfärdsarbetet för det mänskliga samhället. De är alla dårar och skurkar, och de har ingen kunskap, ovetande om sin konstitutionella ställning, och de arbetar onödigt hårt dag och natt. Därför har de sagt, mūḍha. Mūḍha betyder åsna. Åsnan arbetar dag och natt för tvättaren för lite gräs. Gräset är tillgänglig överallt, men han tror fortfarande att "Om jag inte jobbar för tvättaren, mycket hårt, får jag inte detta gräs." Detta kallas åsna. Därför, när man blir intelligent efter odlat kunskap ... Man blir intelligent lite i taget. Först av allt brahmacārī. Sedan, om man inte kan förbli en brahmacārī, okej, ta en hustru, gṛhastha. Ge sedan upp, vānaprastha. Sedan sannyāsa. Detta är processen. mūḍha's de kommer att arbeta dag och natt för sinnesnjutning. Därför vid en viss period i livet, denna dumhet skall ges upp och ta sannyāsa. Nej, slut. Det är sannyāsa. Nu denna del av livet bör vara helt i Kṛṣṇa's tjänst. Det är verklig sannyāsa. Anāśritaḥ karma-phalaṁ kāryaṁ karma karoti yaḥ (BG 6.1). Det är min plikt att tjäna Kṛṣṇa, jag är evig tjänare ... Kāryam. Jag måste göra det, jag måste tjäna Kṛṣṇa. Det är min position. Det är sannyāsa.. Anāśritaḥ karma-phalaṁ kāryam karma karoti yah. karmīs, de förväntar sig något bra resultat från sinnesnjutning. Det är karmī. Och sannyāsī betyder ... De arbetar också mycket hårt, men inte för sinnesnjutning. För att tillfredsställa Kṛṣṇa. Det är sannyāsī . Detta är sannyāsī och karmī. Karmī arbetar också mycket hårt, hårdare och hårdare, men allt för denna āmiṣa-mada-sevā. Āmiṣa-mada-sevā. Vyavāya bara för sexliv, äta kött och berusning. Och en hängiven arbetar på samma sätt, hårt, men för Kṛṣṇa's belåtenhet. Detta är skillnaden. Och om du ägnar ett liv, på så sätt, ingen mer sinnesnjutning, bara för Kṛṣṇa, då kommer du till detta läge na jāyate, ingen mer död, ingen mer födelse. Eftersom din position är na jāyate na ... Det är din aktuella position. Men eftersom du är i okunnighet, pramattaḥ, har du blivit galen, du har blivit galen; därför har du tagit till denna process av sinnesnjutning. Därför är du intrasslad i en materiell kropp, och kroppen förändras. Det kallas födelse och död.