SV/Prabhupada 0579 - Själen byter kropp precis som vi byter kläder

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Själen byter kropp precis som vi byter kläder
- Prabhupāda 0579


Lecture on BG 2.21-22 -- London, August 26, 1973

Pradyumna: Översättning - "Åh Pārtha, hur kan en person som vet att själen är oförstörbar, ofödd, evig och oföränderlig, döda någon eller orsaka att någon dödar? "Som en person sätter på nya kläder, ger upp gamla, på samma sätt tar själen nya materiella kroppar, och ger upp de gamla och oanvändbara sådana."

Så det här är ett annat sätt att övertyga att ... Mycket enkel sak. Vem som helst kan förstå. Vāsāṁsi jīrṇāni yathā vihāya. Eftersom våra kläder, rockar och skjortor, när de är gamla, ruttna, inte mer är användbara, så kastar vi bort och får ett nytt plagg, skjorta, rock. På samma sätt förändras själens plagg från barndomen, från babytiden. Precis som en bebis har fått en sko, men när han får barnets kropp, passer inte skon.. Du måste ta en annan sko. På samma sätt när samma barn växer eller ändrar kropp kräver han en annan sko. På samma sätt ändrar själen sin kropp precis som vi ändrar våra kläder. Vāsāṁsi jīrṇāni. Jīrṇāni innebär att när det är tillräckligt gammalt, inte duger för användning, yathā vihāya, när vi lämnar den ... Vihāya betyder ge upp. Navāni, nya plagg. Naraḥ aparāṇi gṛhṇāti. Kroppen har här jämförts som plagget. Precis som rock och skjorta. Skräddaren skär rocken enligt kroppen. På liknande sätt, denna materiella kropp, om det är skjorta och rock, då skärs detta enligt den andliga kroppen. Den andliga kroppen är inte nirākāra, utan form. Om den är utan form, hur kan plagget, rocken och skjortan, ha fått händer och ben? Det är sunt förnuft. Rocken har fått händer eller byxan har fått ben, eftersom den person som använder rocken, han har händer och ben.

Så detta bevisar att den andliga kroppen inte är opersonlig. Det är inte en nolla, det vill säga, den har form. Men formen är så minimal aṇor aṇīyān mahato mahīyān: formen är mindre än atomen. Aṇor aṇīyān mahato mahīyān. Två former finns, andliga. Den ena är den Högste Herrens form virāt-rūpa, mahato mahīyān och vår form, aṇor aṇīyān, mindre än atomen. Det framgår av Kaṭha Upaniṣad. Anor aṇīyān mahato mahīyān ātmāsya jantor nihito guhāyām Nihito guhāyām, guhāyām innebär i hjärtat. Båda är där. Nu, forsök ta reda på, moderna vetenskapen. Både själen och Översjälen, de finns i hjärtat. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe (BG 18.61) Hṛd ... Det finns ingen ... Det är inte sagt att "någonstans i kroppen sitter den." Nej. Hṛd-deśe, i hjärtat. Och faktiskt, genom medicinsk vetenskap, hjärtat är i centrum av all verksamhet i kroppen, kontoret. Och hjärnan är chefen. Regissören är där, Kṛṣṇa.. Han säger också på ett annat ställe, sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭaḥ. Allt är tydligt.