SV/Prabhupada 0613 - De sex saker som vi måste ta särskilt hand om

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

De sex saker som vi måste ta särskilt hand om
- Prabhupāda 0613


Lecture on BG 2.13-17 -- Los Angeles, November 29, 1968

Nandarāṇī: När husmödrar fostrar sina barn i Kṛṣṇa-medvetandet, verkar detta vara en indirekt tjänst för Kṛṣṇa. Ska de försöka tjäna Honom mer direkt, du vet, kanske att laga mat i templet eller vara, du vet, något som detta, mer direkt, Eller fostra barn och bara ha hushållsfunktionen, är det tillräckligt med service? Är det tillräckligt med service?

Prabhupāda: Ja, saken är att vi borde vara Kṛṣṇamedvetna. Precis som elektrifiering. Koppla på elektricitet med en tråd, en annan som går ihop med en annan, en annan tråd, Om kontakten är där, faktum är då att el är överallt. På samma sätt om vårt Kṛṣṇamedvetande är rätt kopplad, Då är det ingen fråga om direkt eller indirekt. Eftersom i den absoluta världen finns det ingen skillnad. Så snart den berörs av den direkta anslutningen ... Det kallas lärjungesuccesionen. Eftersom anslutningen kommer ner en efter en annan. Så om vi ansluter här, den andliga mästaren som är kopplad på samma sätt, Då är den elektriska anslutningen där. Det är ingen fråga om direkt eller indirekt. Evaṁ paramparā-prāptam imaṁ rājarṣayo viduḥ (BG 4.2). Helt enkelt vi måste se om anslutningen är urkopplad. Om anslutningen är där, strikt, så kommer elen utan problem. Så i vårt betingade stadium kommer det att finnas så många tvivel, så många besvär. Men detsamma som jag gav dig ett exempel, det är inte så skyndsamt att få resultatet omedelbart. Helt enkelt vi måste följa. Vi måste följa. Tat-tat-karma-pravartanāt (Upadeśāmṛta 3). Detta rekommenderas av Rūpa Gosvāmī. De sex saker som vi måste ta särskilt hand om, Och sex saker vi måste undvika för att vara perfekta i Kṛṣṇamedvetande.

Så utsāhād dhairyān niścayāt. Den första principen är att man måste vara väldigt entusiastisk. Han måste tro på att Kṛṣṇa har sagt, na me bhaktaḥ praṇaśyati, "Min hängivne kommer aldrig att bli övervunnen." Så "Låt mig bli Kṛṣṇas hängivna med allvar. Jag måste bli Kṛṣṇas hängivne uppriktigt. "Detta kallas entusiasm. Då dhairyāt. "Jag har blivit Kṛṣṇas hängivne men jag känner mig fortfarande inte glad. Hur kommer det sig?" Därför måste du bli tålmodig. Entusiasmen måste vara där, du måste vara tålmodig också. Och niścayāt. Niścayāt betyder att du måste vara övertygad. "Åh, Kṛṣṇa har sagt att hans hängivna aldrig kommer att bli besegrade, så säkerligen kommer jag inte att bli besegrad, Även om jag inte känner mig så nu. Låt mig göra min plikt. " Utsāhād dhairyān niścayāt tat-tat-karma-pravartanāt (Upadeśāmṛta 3). Men du måste göra dina plikter som de är föreskrivna. Sato vṛtteḥ. Du borde inte ... Det skall inte vara falskhet. Sato vṛtteḥ betyder enkelt handlande, ärligt handlande. Sato vṛtteḥ och sādhu-saṅge, och i umgänge med hängivna. Så man måste vara entusiastisk, man måste vara tålamodig, man måste vara säker, Man måste utföra sina uppgifter, man måste umgås med hängivna, och man måste vara väldigt ärlig i sitt handlande. Sex saker. Om dessa sex saker finns där, då är det säker framgång.