SV/Prabhupada 0623 - Själen vandrar från en kropp till en annan

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Själen vandrar från en kropp till en annan
- Prabhupāda 0623


Lecture on BG 2.13 -- Pittsburgh, September 8, 1972

Prabhupāda:

dehino 'smin yathā dehe
kaumāraṁ yauvanaṁ jarā
tathā dehāntara-prāptir
dhīras tatra na muhyati
BG 2.13

Detta är problemet för närvarande. Människor är inte utbildade om den vitala kraften i denna kropp. Här i Bhagavad-gītā, förklaras det, dehī. Dehī betyder innehavaren av denna kropp. Vi alla, inte bara vi mänskliga, men också lägre än människan, alla levande varelser ... Det finns 8.400.000 former av levande varelser. De heter dehī. Dehī betyder innehavaren av kroppen. Hunden, katten, människan, presidenten, högre eller lägre, det finns olika arter av liv. Alla är innehavaren av kroppen. Det kan vi uppleva. Du vet allt om kroppens smärtor och nöjen. Jag vet vad som är kroppens smärtor och nöjen. Så den här kroppen har givits oss av den materiella naturen som vårt verksamhetsområde. Med olika kroppar uppträder vi olika. Inte att dina aktiviteter och mina aktiviteter är desamma. Hundens aktiviteter och mannens aktiviteter är olika eftersom hunden har en annan typ av kropp och jag har en annan typ av kropp. Var och en av oss. Så dehino 'smin yathā dehe (BG 2.13). Dehī, den levande personen eller den vitala kraften, finns i denna kropp.

Så kroppen förändras. Dehino 'smin yathā dehe kaumāraṁ yauvanaṁ jarā (BG 2.13). Kaumāram betyder barndom. Yauvanam betyder ungdom, och jarā betyder ålderdom, åldrad kropp. Så jag kan komma ihåg, jag är en gammal man, jag kan komma ihåg, Jag hade en pojkes kropp, jag hade en ung mans kropp. Nu har jag den här åldrade kroppen. Så även om pojkkroppen, ungdomskroppen inte längre existerar, men jag existerar. Det är ett faktum. Alla kan förstå. Han har dåtid, nutid och framtid. Ni är alla unga pojkar och flickor som är närvarande här. Så ni hade er tidigare kropp som barndom. På samma sätt har ni er framtida kropp. Det väntar. Jag har fått det, ni väntar. Så dåtid, framtid, förflutet, nutid och framtid, relativt kan vi förstå i vilket som helst livsförhållande. Därför är slutsatsen att när den här åldrade kroppen som jag har fått nu ... Jag är sjuttiosju år gammal. Så när den här kroppen kommer att upphöra får jag en annan kropp. Som jag har i följd, från barndom till pojke, pojke till ungdom, åldrad kropp, så varför inte nästa kropp? Detta är enkel sanning, att den levande personen eller själen, Transmigrerar från en kropp till en annan. Detta är den grundläggande principen om andlig förståelse. Kroppens vitala kraft är andesjälen. Det är inte ett mekaniskt arrangemang av materia. De moderna så kallade forskarna, de tror att kroppen är en kombination av materia och på ett visst stadium utvecklar denna kombination av materia levande symtom. Men det är inte ett faktum. Om det är ett faktum kan forskarna med kemikalier tillverka en levande kropp. Men vetenskapsmännen är ända fram till nu inte förmögna att tillverka en kropp som en myra, Och för att inte tala om andra större djur.