SV/Prabhupada 0671 - Njutning betyder två- Krishna och du

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Föregående Sida - Video 0670
Nästa Sida - Video 0672 Go-next.png

Njutning betyder två- Krishna och du
- Prabhupāda 0671


Lecture on BG 6.16-24 -- Los Angeles, February 17, 1969

Hängiven: "Detta kännetecknas av ens förmåga att se självet genom det rena sinnet och att njuta och glädjas ..."

Prabhupāda: Rent sinne. Detta är rent sinne. Rent sinne innebär att förstå sig själv att "jag tillhör Kṛṣṇa." Det är rent sinne. Sinnet, för närvarande är mitt sinne förorenat. Varför? Jag tänker att jag hör till detta, jag tillhör det, jag tillhör detta. Men när mitt sinne är fixerat, Jag är Kṛṣṇa's.. " Det är min perfektion. Ja.

Hängiven: "... Och att njuta och glädja sig i jaget. I det glädjande tillståndet är man placerad i gränslös ..."

Prabhupāda: Detta glädjande i självet, det betyder, Kṛṣṇa är Översjälen. Yoga övning. Att jag är ett individuellt själv. När jag är i samādhi med Viṣṇu, Översjälen, det är min stadighet i sinnet. Så Översjälen och självet när de njuter. Njutning kan inte vara ensam. Det måste finnas två. Har du någon upplevelse av njutning ensam? Nej. Så njutning ensam är inte möjlig. Njutning betyder två - Kṛṣṇa och du. Översjälen och den individuella själen. Det är vägen. Du kan inte njuta ensam, det är inte din position. Ja, fortsätt.

Hängiven: ... En är belägen i gränslös transcendental glädje, och njuter själv genom transcendentala sinnen. Sålunda upprättad avgår man aldrig från sanningen, och efter att ha uppnått detta tror han att det inte finns någon större vinst. Vara belägen i en sådan position skakas man aldrig, ens i den största svårighet. Detta…

Prabhupāda: I största svårighet. Om du är övertygad om att "jag är en del av Kṛṣṇa" då är det även i den största svårigheten i ditt liv, det är överlämnande. Du vet att Kṛṣṇa ger dig skydd. Du försöker ditt bästa, du använder din intelligens, men tror på Kṛṣṇa. Bālasya neha pitarau nṛsiṁha (SB 7.9.19). Om Kṛṣṇa försummar, kan ingen annan lösning skydda dig. Ingen annan åtgärd kan skydda dig. Tänk inte ... Antag att man är sjuk. Många expertläkare behandlar honom. Fin medicin erbjuds. Är det en garanti för hans liv? Nej det är ingen garanti. Om Kṛṣṇa försummar, trots alla dessa bra läkare och läkemedel kommer han att dö. Och om Kṛṣṇa skyddar honom, även om han inte har någon expertbehandling, kommer han fortfarande att överleva. Så en som är fixerad i Kṛṣṇa, helt överlämnad ... Och en av punkterna med överlämnande är att Kṛṣṇa kommer att skydda mig. Då är du lycklig. Precis som barnet. Han är helt överlämnad till föräldrarna och han är övertygad om att "Min pappa är där, min mamma är där." Så han är glad. Kadāham aikāntika-nitya-kiṅkara (Stotra-ratna 43 / CC Madhya 1.206). Om du vet att någon är där som är din beskyddare, som är din frälsare, är du inte glad då? Men om du gör allt på egen hand, på ditt ansvar, är du lycklig? På samma sätt, om du är övertygad om att Kṛṣṇamedvetandet, att, "Kṛṣṇa kommer att ge mig skydd" och om du är trogen mot Kṛṣṇa, det är standarden för glädje. Du kan inte vara glad annars. Det är inte möjligt. Eko bahūnāṁ vidadhāti kāmān (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13).

Det är ett faktum. Även ditt, i ditt upproriska tillstånd ger Kṛṣṇa dig skydd. Utan Kṛṣṇas skydd kan du inte leva ens för en sekund. Han är så snäll. Men när du erkänner det, när du inser det, blir du glad. Nu ger Kṛṣṇa dig skydd men du känner inte det eftersom du har tagit hand om ditt liv på egen risk. Därför har han gett dig frihet: "Okej, gör vad du vill. Så långt möjligt ger Jag dig skydd". Men när du helt överlämnar dig är hela ansvaret på Kṛṣṇa. Det är speciellt. Det är speciellt skydd. Precis som en far. Barnet som har vuxit bryr sig inte om fadern, han agerar fritt. Vad kan fadern göra? "Okej, gör vad du vill." Men barnet som är helt under faderns skydd, tar han mer hand om.

Det anges i Bhagavad-gītā du hittar: samo 'haṁ sarva-bhūteṣu (BG 9.29). "Jag är lika mot alla." Na me dveṣyaḥ: "Ingen är min fiende." Hur han kan vara fientlig? Alla är Kṛṣṇas söner. Hur kan han bli fiende till Kṛṣṇa? Han är son. Det är inte möjligt. Han är en vän till alla. Men vi drar inte fördel av hans vänskap. Det är vår sjukdom. Det är vår sjukdom. Han är vän till alla. Samo 'haṁ sarva-bhūteṣu (BG 9.29). Men den som kan se, kan förstå att "Kṛṣṇa ger mig skydd på detta sätt." Detta är vägen för lycka. Fortsätt.